Hvordan en app kan øke livskvalitet

Itera har bistått Össur med å utvikle en app som gir protesepasienter en bedre pasientreise, og legene et bedre beslutningsgrunnlag.

ITERA-TEAMET

1x Mobilutvikler

1x Backend utvikler

1x Webutvikler

1x Tester

1x Prosjektleder

Et problem som berører millioner av mennesker  

I 2017 levde anslagsvis 57 millioner mennesker på verdensbasis med amputasjon av lemmer grunnet traumatiske årsaker (Global forekomst av traumatisk ikke-dødelig amputasjon av lemmer. Først publisert 4. desember 2020. Prosthetics and Orthotics International: april 2021 – bind 45 – utgave 2).

Prosessen med å skaffe en passende protese kan være utfordrende, spesielt fordi ingen mennesker er like. Denne kundehistorien handler om hvordan en app kan bidra til økt livskvalitet, og det gjennom å gi persontilpassede tiltak for individuell tilpasning av proteser.

Hero_Markus_portrait

Foto: Össur

57 millioner mennesker

levde med amputasjon av lemmer grunnet traumatiske årsaker i 2017.

Engasjert for å bidra til å forbedre pasientreisen

Itera ble engasjert av det globale selskapet Össur, en av verdens ledende eksperter innen utvikling, produksjon og salg av ikke-invasiv ortopedi (behandlinger utenfor kroppen).

Össur springer ut fra Island, men er aktive over hele verden, med 4000 ansatte og virksomhet i mer enn 30 land. Som en global leder på feltet jobber Össur for å forbedre livskvaliteten til millioner av mennesker rundt om i verden.

Felles for behandlingen av protesepasienter i alle land er at det er mye papirarbeid involvert for å sikre at pasienten får riktig behandling, og at alle vurderinger er godt dokumentert.

Ossur-App-iPad

Kompleksitet for både pasient og lege

Ikke-invasiv ortopedi er et komplekst område. Etter en operasjon er det ofte nødvendig med omfattende medisinsk hjelp for å sikre at protesen er ideell for den enkelte pasient. Videre er det risiko for komplikasjoner, for eksempel infeksjoner, som krever medisinsk behandling og mye oppfølging fra medisinsk ekspertise.

Prosessen er derfor utfordrende for leger som behandler slike pasienter. Behandlingen hver pasient trenger avhenger av typen protese, hvilket materiale den er laget av og, naturligvis, hver pasients situasjon.

Rask oppstart på tvers av tidssoner

Da prosjektet startet hadde Össur samarbeidet med et amerikansk universitet for å utvikle en løsning for proteseteknikere, hvor målet var å forenkle prosessen med å utstyre pasienter med individuelt tilpassede proteser. Løsningen består av en app og et webgrensesnitt som brukes til å lage en statistisk oversikt.

Appen, kalt Pro App (Prosthetic Rehabilitation Outcomes Application) kjører tester med pasienter og samler all informasjon på ett sted. Dette sparer proteseteknikeren for mye papirarbeid. Appen gir også pasienten bedre oppfølging, siden all informasjon ner samlet på ett sted. For Össur bidrar appen til å forenkle prosessen med å utvikle individuelt tilpassede proteser.

Ossur App Itera Office

Össur trengte ekstern assistanse for å gjøre løsningen produksjonsklar, og tok kontakt med Itera. På kort tid kunne de få tilgang til et team av konsulenter med nødvendig kompetanse. Fra våre kontorer i Kyiv jobbet vi med kundens team på Island. Løsningen trengte både front- og backend utvikling av webgrensesnittet – og den måtte designes for det amerikanske markedet.

Med fokus på sluttbrukeren utviklet Itera brukervennlige funksjoner basert på pasienters og ortopediteknikeres behov og forventninger. Takket være Pro App forenkler Össur nå hverdagen til alle som er involvert i pasientreisen – og øker kvaliteten og sikkerheten gjennom en solid prosess.

– For vårt samarbeid med Össur lyktes vi med raske leveranser på tvers av tidssoner, og samtidig var vi med på å gjøre en forskjell for mennesker over hele verden.

Odd Hafid Khalifi

Director of Global Business Development, Itera

Tett samarbeid med kundens eksperter for å møte regulatoriske krav

MedTech er en sterkt regulert bransje med strenge retningslinjer og krav til kvalitet og sikkerhet på løsningene, og ikke minst til hvordan personopplysninger lagres og behandles.

I dette prosjektet jobbet Iteras konsulenter tett med Össurs eksperter for å sikre at alle relevante krav ble oppfylt – samtidig som de sørget for at løsningen var tilpasset brukernes behov.

Itera har bistått med

  • utvikling av en iOS-app
  • integrasjon med andre tjenester og apper
  • visualt design (UI) på et dashbord

Resultat: et bedre beslutningsgrunnlag og en forenklet pasientreise

Siden Itera begynte å jobbe med Össur, har teamet hjulpet til med kontinuerlige forbedringer for å forbedre opplevelsen for sluttbrukere. Appen brukes for tiden av klinikker over hele USA, hvor både medisinsk personell og pasienter drar nytte av en forenklet og tryggere hverdagsopplevelse.

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.