Maskinlæring og avansert robotikk med Kværner

Sommerprosjektet hos Kværner har sett på hvordan det er mulig å forbedre oversikten av ressurser på verftet og digitalisere kart og oversiktsplaner.

Teamet

5x Utviklere

2x Rådgivere

1x UX designer

Om Kværner

Kværner leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og konstruksjon (EPC) til avanserte offshore plattformer, landanlegg, flytende produksjonsenheter og løsninger for fornybar energi.

Selskapet har kontorer i syv land og ca 2800 ansatte. I Norge har selskapet to verft, hvor produksjonen av toppmoduler gjennomføres på Stord og stålunderstell på Verdal.

Kværner sine verft er komplekse produksjonsområder, med flere pågående prosjekter hvor deler og utstyr er i kontinuerlig bevegelse.

Dette medfører store logistikkutfordringer knyttet til oversikt og kontroll over verftenes ressurser, samt lagerkontroll da dagens system er manuelt og svært personavhengig.

1280px-Kværner_logo.svg
Silhuett av kraner

Mål for prosjektet

Prosjektet har sett på hvordan det er mulig å forbedre oversikten av ressurser på verftet og digitalisere kart og oversiktsplaner.

Prosjektet var en del av Kværner Machine Learning Camp, der Itera bidro med 8 sommerstudenter representert ved utviklere, designere og forretningsrådgivere.

Løsningen er levert i samarbeid med Cognite og basert på Cognite Data Fusion-plattformen. Prosjektet har lagt fundamentet for et videre samarbeid og utvikling av produktet.

Team Kværner

Som sommerstudenter hos Itera fikk teamet muligheten til å jobbe på et reelt prosjekt der produktet de har skapt gir reell verdi hos kunden.

De har fått utforske det fremste innen ny teknologi, der robotikk og maskinlæring har vært sentrale elementer i det daglige arbeidet, og har fått erfare hva som er mulig å skape når ulike fagdisipliner jobber sammen.

Kværner sommerprosjekt team

Å være sommerstudent i Itera er noe jeg kan anbefale på varmeste, og jeg er overbevist om at du må lete lenge etter de samme mulighetene andre steder.

Kristian Wøien Stø

Sommerstudent Itera 2020

Gjennomføring

I prosjektet ble YardMap, en applikasjon for sporing av ressurser, flåtestyring og navigering på verft utviklet. Applikasjonen er utviklet for både mobil og desktop.

Gjennom applikasjonen kan Kværners ansatte til enhver tid søke opp hvor relevante ressurser er lokalisert. Oppdatert og utfyllende informasjon om bygninger og kjøretøy er også tilgjengelig med noen få klikk.

Fordeler som tidsbesparelser og tapsforebygging sikres gjennom at ansatte får bedre oversikt over verftet og forbedret koordinering på alle nivåer.

Spot Robot

Prosjektet har utnyttet avansert teknologi som robotikk, maskinlæring og bildegjenkjenning. Spot, Boston Dynamics egen robothund, har blitt programmert til å daglig navigere gjennom verftet, identifisere eiendeler og logge disse i YardMap. GPS ble brukt for å gi realtime oversikt over kjøretøy.

Utover dette er det i tillegg utviklet et 360 graders street view som kontinuerlig oppdateres.

YardMap gir Kværner bedre oversikt over ressursovervåkning og navigering på verftet. Ansatte ute på verft har fått tilgang til en digital og kontinuerlig oppdatert fremstilling av verftet og dets eiendeler som frigir tid som kan benyttes på andre viktige oppgaver.

Applikasjonen har i tillegg til å utnytte nyskapende teknologi, redusert behovet for spesifikke personer, effektivisert prosessen knyttet til lokalisering av eiendeler, koordinering og transportoppdrag og navigering på verftet.

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.