Gjensidige designsystem

Hva er det som gjør at du og jeg opplever forsikringsselskapets digitale flater på en god, effektiv og konsistent måte, enten vi skal forsikre hunden, melde vannskade eller sjekke hvor mye vi får i pensjon? Svaret er et godt designsystem.

ITERA LEVERTE
Design, rådgivning og vedlikehold
Digital design
Interaksjonsdesign
EXPERTISEOMRÅDE

Byggeklosser satt i system

I Gjensidige er designsystemet helt sentralt for hvordan digitale tjenester utvikles og forvaltes. Både utviklere, designere, produkteiere og redaktører bruker systemet for å utvikle alle selskapets digitale tjenester.

Hva er et designsystem?

Et designsystem sørger for at en bedrift eller organisasjon kommuniserer enhetlig på tvers av digitale flater og ivaretar en overordnet visuell retning, som er viktig for god forvaltning av merkevare og identitet.

Et designsystem er en digital verktøykasse som inneholder ferdig kodede og gjenbrukbare komponenter, grafikk, farger og fonter, samt retningslinjer for hvordan alle elementene skal brukes. Komponentene er designet, kodet og testet for å fungere sammen, og for å sikre at de følger lover om universell utforming.

Designere og utviklere benytter komponentene i designsystemet til å bygge digitale løsninger.

Buttons
Gjensidige builders (get screens)_Page_047 3

– Spesielt nyttig har også de tekniske kunnskapene i designverktøyet Figma vært for en rask migrering av designsystemet. Det har påvirket veldig mange leveranseteam rundt i Gjensidige som bruker det.

Kristian Trengereid

Visual Design Lead, Gjensidige Builders

Designsystemet består av komponenter, eller «byggeklosser», med detaljert og interaktiv dokumentasjon på hvordan de skal brukes, enten det handler om utseende eller funksjonalitet. Disse byggeklossene består av f.eks. knapper og andre interaksjonselementer med retningslinjer for universell utforming, eller for hvordan menyer og navigasjon skal lede brukeren på en effektiv måte til å gjennomføre en handling.

Itera leverer rådgivning og design for å videreutvikle designsystemet slik at merkevaren til Gjensidige kan både fremstå og kommunisere på en konsistent måte og i tråd med identiteten.

Vi har blant annet vært med på å utvikle en dokumentasjonsplattform i Storybook, og jobber sammen i tverrfaglige team hos Gjensidige for å opprettholde og videreutvikle komponentene som anvendes.

Fra Sketch til Figma

Gjensidige ønsket å effektivisere og strømlinjeforme designarbeidet sitt i større grad. En sentral del av denne prosessen var å migrere fra designverktøyet Sketch til Figma

Gjensidige Designsystem Fifma 1

Den store fordelen med Figma er at verktøyet er 100 % skybasert.

Den store fordelen med Figma er at verktøyet er 100 % skybasert. Alle som skal jobbe med design, prototyping og utvikling av digitale tjenester kan dermed jobbe samtidig, og fra hvor som helst, i likhet med hvordan man jobber med andre skybaserte verktøy som for eksempel Miro eller Google Docs. At løsningen er skybasert gjør også deling av designarbeid mye enklere. Iteras team hos Gjensidige har lang erfaring med Figma, og bistod derfor med rådgivning rundt en ny og forbedret designarkitektur i Figma som tilrettela for enklere samarbeid mellom designere i ulike avdelinger og smidigere handover til utviklere.

Gjensidige designsystem

For å sørge for at overgangen til et nytt designverktøy skulle være så enkel som mulig gjennomførte Itera også flere sesjoner med introduksjon og kursing i Figma for ansatte hos Gjensidige.

«Teamet fra Itera har vært til stor hjelp i forbedringen og videreutviklingen av designsystemet i Gjensidige over tid. De har raskt blitt en integrert del hos oss i Builders, som har ansvar for designsystemet. Spesielt nyttig har også de tekniske kunnskapene i designverktøyet Figma vært for en rask migrering av designsystemet. Det har påvirket veldig mange leveranseteam rundt i Gjensidige som bruker det», sier Kristian Trengereid, visual design lead, Gjensidige Builders.

Trenger din bedrift et designsystem?

Gjensidige logo 3

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs, og har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år. I Norge tilbyr de også pensjon og sparing. Selskapet har rundt 3800 ansatte, og tilbyr forsikringsprodukter i Norge, Danmark, Sverige og i Baltikum. I Norge tilbyr de også pensjon og sparing. Gjensidiges visjon er at de skal kjenne kunden best og bry seg mest. Dette skal prege selskapets løsninger og utviklingsagenda, og kjennetegne merkevaren Gjensidige.