Konsistent brukeropplevelse på tvers av kanaler

OBOS ønsket en plattform hvor de raskere kunne utvikle produkter og tjenester, hvor de enklere kunne skape synergier mellom forretningsområdene og hvor brukerne møtte ett OBOS. Innholdet skulle migreres og integreres.

Itera-teamet

1x Digital designer

1x Innholdsdesigner

1 x Interaksjonsdesigner

Ekspertiseområde

Design

Om OBOS

OBOS ble etablert i 1929 og er en av Nordens største boligbyggere. Konsernet er eid av over en halv million medlemmer.

Hovedmålet er å bygge boliger til medlemmene. I tillegg tilbyr OBOS tjenester innen eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, prosjektering og byggeledelse, og bankvirksomhet. Den viktigste medlemsfordelelen er forkjøpsrett på boligene. I tillegg får medlemmene rabatter på kulturtilbud, reiser, forsikringer og utstyr til hjemmet. OBOS har en rekke datterselskaper, blant dem OBOS Block Watne og OBOS Sverige.

obos_liggende

Mål for prosjektet

OBOS’ forretningsområder er i stadig utvikling. De digitale løsningene var det ikke. De levde i hver sine teknologiske løsninger. For eksempel var mulighetene for kryssalg, og raskt teste nye ideer og lansere nye tjenester, begrenset. En del prosesser internt i organisasjonen, og kommunikasjonen ut mot medlemmer og kunder, var også fragmentert.

Prosjektet med å bygge en ny innholdsplattform, og migrere innhold over til den, var tverrfaglig, med vekt på teknologi og design. Teamet besto av interne ressurser i OBOS og fagekspertise fra eksterne byråer – blant dem Itera. Front- og backendutviklere, UX-designere og grafiske designere, innholdsdesignere, prosjektledere og produkteiere jobbet i et metodisk og brukerorientert samarbeid.

Prosjektet ble delt opp i delprosjekter og lansert puljevis, med den første lanseringen høsten 2019.

Itera kom tidlig med i prosessen, og beredet grunnen med blant annet en Content Audit og et designsystem.

En Content Audit for en sterkere stemme

Merkevarebygging og en god brukeropplevelse krever et bevisst forhold til konsekvent og relevant kommunikasjon. Itera gjennomførte en Content Audit, altså en revisjon og analyse av innholdet i eksisterende kanaler for OBOS Eiendomsmeglere. Her ga vi en vurdering av kvaliteten på innholdet, og anbefalinger for videre utvikling. Denne Content audit-en ble også en oppskrift for hvordan man kan gjennomføre en slik innholdsrevisjon og -analyse for andre forretningsområder i OBOS.  

Vintage byggeplass

"Det er svært spennende å få jobbe med en kunde som har et så bevisst forhold til brukeropplevelse. OBOS er en av Norges sterkeste merkevarer, og vi er stolte av å få være med på å utvikle noe som treffer så mange."

Jørgen Longem

Head of Interaction Design

Jørgen Longem

Designsystemet, merkevarens digitale design-pool

Som et ledd i sammenknytningen av de ulike tjenestene er et designsystem er et svært nyttig verktøy – og Itera utviklet dette. Designsystemet samler retningslinjer og gjenbrukbare komponenter i et bibliotek. Her kan utviklere, designere, produkteiere og andre enkelt finne frem til – og bygge løsninger – med de samme gjenbrukbare komponentene. Komponentene er designet, kodet, testet og laget for å fungere med hverandre.

Resultater

Fra 2019 til 2020 gikk trafikken til obos.no opp med 41,5%.

Nedlastning av boligprospekter økte med 122%. Å kontakte eiendomsmeglerne for å be om en verdivurdering økte med 154%. Og i februar 2020 – sammenlignet med februar 2019 – økte besøket til medlemssiden Min Side med 140%

Prosjektet pågår fremdeles, og Itera bidrar i den videre prosessen med å skape innhold til nye produkter og tjenester. Vi har også vært involvert i migrering av innhold for OBOS Block Watne og i lanseringen av OBOS Sverige.

Trafikken til obos.no gikk opp 41,5% fra 2019 til 2020.

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.