Bilfinansiering på 1-2-3

Santander har utviklet to nye løsninger som gjør det enklere for bilforhandlere og deres kunder å sikre bilfinansiering.

ITERA-TEAMET

1x Delivery manager

1x Nearshore coordinator

1x Scrum master

1x Arkitekt

Utviklere

QA-testere

Designere

Om Santander

Santander Consumer Bank er en nordisk forretningsbank som tilbyr bilfinansiering, lån, kredittkort og spareprodukter.

Banken har lang historie i Norge, og som en av verdens største banker, kombinerer Santander lokal tilhørighet med global styrke. 

Itera har over lang tid hatt et tett samarbeid med Santander på tvers av verdistrømmer.

I denne leveransen har et tverrfaglig team fra Itera bistått forretningsbanken med å gjøre bilfinansieringen enklere for både forhandlerne og deres kunder. 

Santander_Logo

En bedre kundeopplevelse

Santander tar sikte på å være ledende innenfor digital bilfinansiering i alle kanaler - web, mobil og i butikk. Som en stor aktør i det nordiske markedet, tilbyr selskapet bilforhandlerne og deres kunder ulike løsninger på tvers av landegrensene.

Målet for denne leveransen var derfor å samle alle tjenestene til en felles, nordisk løsning – for på den måten å gi en forbedret kundeopplevelse, samtidig som de kunne tilby flere tjenester som både bilforhandlere og deres kunder kunne dra nytte av.

Raske leveranser med høy kvalitet

Leveransen ble gjennomført i en periode hvor pandemien utfordret konvensjonelle arbeidsformer. Med hjemmekontor som den nye normen, jobbet teamet fra ulike lokasjoner. Da handler det om å sørge for god kommunikasjon innad i teamet og mot kunden.

Gamle biler

Fokus på fremdrift, tett dialog og god arbeidsflyt har vært viktig.

– Itera har flere års erfaring med å jobbe i distribuerte teams. Vi var derfor godt rigget da pandemien inntraff, og vi opplevde at den digitale dialogen med kunden fungerte svært godt gjennom hele leveransen. Det er svært tilfredsstillende å bidra til å få på plass løsninger som kan være banebrytende for en hel bransje

Ann Kristin Lilja

Delivery Manager, Itera

Ann Kristin Lilja

Smidig team avgjørende

Tydelige roller og ansvarsfordeling, hyppige workshops, kunnskapsdeling og kompetanseoverføring, var noen av suksessfaktorene i leveransen. Det gjorde at Santander opplevde å få god verdi i samarbeidet. En nøkkelressurs fra Santander oppsummerer det slik:

– Høy kvalitet i en imponerende hastighet.

For å bistå Santander med å finne nye løsninger, leverte Itera et smidig og tverrfaglig team med kompetanse innen arkitektur, design, frontend, backend, test, og prosjektledelse (Scrum). Teamet ble skalert opp og ned etter behov, for slik å kunne sikre bred kompetanse på viktige oppgaver.

Å kunne arbeide smidig i en distribuert modell hvor både kundens og leverandørens ressurser er avgjørende i uforutsette tider. Teamet samarbeidet tett med Santanders egne ressurser, andre team fra Itera og eksterne leverandører.

Samarbeidet har fungert veldig godt. Teamet er ikke redde for å søke ressurser utenfor leveransen, og de gjør det på en måte som jeg opplever både praktisk og positiv. Fra mitt ståsted ser jeg på Itera-teamet nærmest som Santander-ansatte.

Dennis Rasmussen

Technical Product Owner Application development, Santander

Innovative, digitale løsninger

Resultatet av leveransen ble to nye tjenester som gjør det enklere for både bilforhandlerne og deres kunder å sikre bilfinansiering: Checkout og Quotation.

Checkout er en digital løsning for å sende inn en lånesøknad, mens Quotation beregner prisen på et lån. Sistnevnte gir også bilforhandleren også informasjon om hvilke låneprodukter og priser som er tilgjengelige – noe som er nødvendig for å bygge inn validering i en egen lånekalkulator.

Santander har utviklet en innovativ, digital bilfinansieringsløsning, som er integrert mot forhandlernes nettsted, og hvor onboarding av nye partnere og forhandlere er en automatisk og selvbetjent prosess.

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.