Et dashbord for bærekraft

Halvparten av pengene på verdens børser er pensjonspenger. Har du tenkt på at pensjonspengene din bedrift sparer for deg kan påvirke hvordan verden vil se ut i fremtiden? Storebrand har utviklet et dashbord for å vise hvor bærekraftig pensjonssparingen for deres bedriftskunder er. Itera fikk være med på laget.

ITERA-TEAMET

2x Fullstack utviklere

1 x Frontend utvikler

Om Storebrand

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Bærekraft står sentralt i selskapet, som er rangert helt i toppen i kåringene Global 100 og Dow Jones Sustainability Index.

Indeksen fra Dow Jones er kjent for å være den mest anerkjente rangeringen av selskapers prestasjoner innenfor miljø- og samfunnsansvar. 

Løsningen

  • Storebrands bærekraftsdashbord er et verktøy som visualiserer hvordan pensjonssparingen til bedriftskundene scorer på bærekraft
  • Verktøyet baserer seg på data fra Storebrands dataleverandører og interne analyser
  • Bærekraftsdashbordet er tilgjengelig for bedrifter med innskuddspensjon i Storebrand og minst fem ansatte
Storebrand_logo

Som forvalter av pensjonspengene til over en million nordmenn er Storebrand markedsleder innen pensjon. Selskapet mener at denne posisjonen forplikter, og medfører et ansvar for at midlene forvaltes i en mest mulig bærekraftig retning. 

– Stadig flere bedrifter ønsker å vite mer om hvilke bærekraftshensyn vi tar i våre investeringer som pensjonsleverandør, sier Karin Greve-Isdahl, konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og næringspolitikk i Storebrand. Vi opplever også at mange ønsker å bruke bærekraftsinnsikten i sin egen års- og klimarapportering. Det er bakgrunnen for at vi nå tilgjengeliggjør bærekraftsinnsikt i bedriftsportalen vår, sier hun.

Karin - Foto Storebrand

– Stadig flere bedrifter ønsker å vite mer om hvilke bærekraftshensyn vi tar i våre investeringer som pensjonsleverandør.

Karin Greve-Isdahl

Konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og næringspolitikk i Storebrand

Engasjert for å tilgjengeliggjøre bærekraftsinnsikt

Storebrand har et godt datagrunnlag knyttet til investeringer og bærekraft. For å gi kundene innsikt i disse dataene på en enkel og effektiv måte, ble Itera engasjert for å utvikle en løsning som visualiserer pensjonssparingens score på ulike bærekraftsdimensjoner. Målsettingen med prosjektet var å gi kundene bedre innsikt i hvordan pensjonspengene investeres, og skape bevissthet og engasjement rundt bærekraftige valg.

- Det er kundene våre som har etterlyst dette. Gjennom flere innsiktsrunder ble det også klart hva slags informasjon som var viktigst for dem, forteller Greve-Isdahl. 

Bærekraftsdashbord

Skreddersydd for hver enkelt bedrift

Dashbordet er tilpasset hver enkelt bedriftskunde, og gir oversikt over flere relevante faktorer: 

  • Karbonavtrykk viser hvor stor andel av bedriftens pensjonssparing som er eksponert mot karbonintensive virksomheter.

  • Hvor stor andel av kapitalen som er investert i såkalte løsningsselskaper – selskaper som bidrar til å løse de store utfordringene verden står overfor, for eksempel innenfor fornybar energi, urbanisering, sirkulærøkonomi og infrastruktur.

  • Sparingsandelen som er plassert i fossile virksomheter, som omfatter selskaper der mer enn fem prosent av inntektene kommer fra fossil energi.

  • Bærekraftsscore – en score Storebrand har utviklet selv, som er basert på analyser av risiko og muligheter knyttet til bærekraft, og som viser den samlede rangeringen til selskapene der pensjonspengene er investert.

Helt overordnet hjelper løsningen kundene med å ta bærekraftige valg. Man kan enkelt følge med på utviklingen i pensjonsinvesteringene over tid, og dele innsikt både internt og eksternt etter eget ønske.

Tett samarbeid etter agile prinsipper

Løsningen ble utviklet i tett samarbeid mellom Itera og Storebrand, og fulgte agile utviklingsprinsipper gjennom hele prosjektet. Storebrand hadde klargjort design og skisser i forkant av oppdraget, mens Itera stod for utviklingen av løsningene for både backend og frontend. Itera designet også et REST-API som henter Storebrands fonds- og bærekraftsdata til løsningen, og bidro i arbeidet med å videreutvikle portalens datapumpe. Datainnhenting til slike løsninger krever mye kapasitet.

Samarbeidet fungerte svært godt, ikke minst takket være Storebrands tekniske kompetanse og brede medvirkning, der konsernområder som bærekraft, kapitalforvaltning, marked, digital og bedriftsmarked alle var involvert i prosjektet.

Greve-Isdahl tror at nøkkelen til det vellykkede samarbeidet ligger i engasjementet for Storebrands bærekraftsprofil, men viser også til et godt samarbeid med Iteras kompetente fagmiljø og utviklere.

Bærekraftsdashbordet er nå tilgjengelig for bedrifter med innskuddspensjon i Storebrand. Greve-Isdahl forteller at noen bedriftskunder allerede har begynt å ta i bruk tallene til sin egen årsrapport i sammenheng med bedriftens pensjonssparing. 

Med tilgjengeliggjøring av bærekraftsdashbordet går Storebrand foran som en veiviser innen bærekraftige investeringer, og gir kundene lett tilgjengelig og åpen innsikt i hvordan pensjonspengene deres er investert. 

- Tilbakemeldingene vi har fått på dashbordet har vært svært positive. Kundene vi har snakket med synes det er veldig nyttig at bærekraftsinnsikten er så lett tilgjengelig, avslutter Greve-Isdahl.

- Tilbakemeldingene vi har fått på dashbordet har vært svært positive. Kundene vi har snakket med synes det er veldig nyttig at bærekraftsinnsikten er så lett tilgjengelig.

Karin Greve-Isdahl

Konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og næringspolitikk i Storebrand