En ny merkevare ser dagens lys

I 2021 ble det vi kjenner som BKK delt i to: BKK og Eviny. Eviny er et fornybarselskap og jobber for at det skal bli mulig å ta i bruk ren, fornybar energi – overalt. De har med seg hundre år med historie, pakket inn i nytt navn.

ITERA LEVERTE

- Nettsideutvikling

- Prosjektledelse

ITERA-TEAMET

1x Prosjektleder

1x UX Lead

1x Testleder

1x UX utvikler

1x Frontend-utvikler

Dette er Eviny

Det norske selskapet Eviny leverer strøm til kunder innen mange ulike bransjer, samfunnsområder og sektorer, områder som for eksempel borettslag og sameier, eiendomsutviklere, datasentre, og havner.

Selskapet har en over 100 år lang historie som produsent av fornybare og rene energiløsninger, og skal være et fyrtårn i det grønne skiftet. Eviny jobber for en fornybar fremtid med utgangspunkt i ren og evig energi fra vannkraften. De kombinerer klimaansvar med lønnsom forretning, og har blant annet flest ladestasjoner i Norge, med verdens raskeste lynladere.

Woman charging her electric car on gas station at night

Evinys visjon er å jobbe for null utslipp, og ansvarlig forbruk av energi.

Når en helt ny merkevare skal se dagens lys

Energiselskapet BKK ble i 2021 delt i to separate merkevarer. Nettselskapet beholdt BKK som navn, mens resten av konsernet endret navn til Eviny.

Etableringen av de to enhetene ble starten på en viktig merkevareprosess. For å gjennomføre denne på en god måte trengte Eviny en tydelig merkevarestrategi, der blant annet en ny nettside skulle spille en sentral rolle.

De etablerte et stort tverrfaglig team bestående av interne Eviny ressurser og konsulenter fra flere selskaper, bestående av UX, designere, innholdsprodusenter, SEO, UU-eksperter, testere, utviklere og forretningsutviklere.

Ida Tverborgvik

I Eviny-prosjektet jobber vi virkelig med å utgjøre en forskjell. Det grønne skiftet er ledestjernen, og Eviny er pådriver for fornybare energiløsninger og for bærekraftig og kundedrevet utvikling – noe som motiverer oss i teamet hver dag. Dette er positive og innovative mennesker som virkelig forstår at energi og teknologi sammen skaper verdi.

Ida Tverborgvik

Projektleder i Itera Bergen

Ett Eviny

Det som tidligere bare het BKK hadde flere underselskaper som brukte ulike systemer for kundekontakt. Nye Eviny har samlet systemene ut mot kunde, og som et ledd i dette «samleprosjektet» har man kartlagt og designet bedre flyt og funksjoner.

Gjennom prosjektet har Eviny fått ett nytt, felles nettsted med tilhørende systemer, som er tilpasset den nye merkevareposisjonen. Dette har gitt dem en verdifull rigg for innholdsmarkedsføring, noe som blir viktig i deres arbeid med å skape kjennskap i markedet. Nettsiden er fortsatt under utvikling og endres daglig, etter respons fra brukertesting og innspill fra resten av organisasjonen. Prosjektet er i en læringsprosess, hvor man forsøker å utvikle de smarte løsningene som er best for kunden.

Prosjektet har hatt SEO (søkemotoroptimalisering) og universell utforming i fokus, for å både skape god synlighet i søkemotorer samt gi en god og effektiv brukeropplevelse. Det har vært viktig for Eviny med en nettside som engasjerer, og som i tillegg er godt optimalisert og oppleves innovativ. Nettsiden har blitt satt opp i Sanity.io, og er skreddersydd av utviklere, samtidig som den er komponentbasert, noe som gjør jobben for innholdsredaktørene enklere.

Verdien av en god nettside er at Eviny får skapt kjennskap til det bærekraftige arbeidet de gjør, noe som igjen kan påvirke bedrifter, kommunale aktører, privatpersoner, og partnere til å bli med på det grønne skiftet innen strøm.

Eviny nettside

Dette prosjektet har vært gjennom mange faser på kort tid. Å jobbe i et konsern krever ikke bare at en er rå på teknologi og metode, men at en har forståelse for organisasjon og ulike interessenter, og hvordan dette spiller inn på teamets tempo. Her har Itera vist en evne til å gjøre de rette tingene raskt, og har sikret god fremdrift i det de har hatt ansvar for.

Helene Edvardsen

Nettredaktør og prosjekteier fra Eviny

Å jobbe i et konsern krever ikke bare at en er rå på teknologi og metode, men at en har forståelse for organisasjon og ulike interessenter. Her har Itera vist en evne til å gjøre de rette tingene raskt, og har sikret god fremdrift i det de har hatt ansvar for.

Helene Edvardsen

Nettredaktør og prosjekteier fra Eviny

Eviny nettside

Økt selvbetjening med brukeren i sentrum

Et mål med prosjektet har vært å tilby gode selvbetjeningsløsninger, slik at kundene ikke nødvendigvis behøver å være i kontakt med kundesenteret for å løse oppgaver. Løsningene har blitt utviklet med kundene i sentrum, og med kontinuerlig læring knyttet til hva som fungerer best. Kundene skal oppleve det som enkelt å være i dialog med Eviny, og responsen på den nye profilen og nettsiden har vært positiv.

For å legge tilrette for fremtidige kampanjer og markedsføring i sosiale kanaler kan nettsiden og systemet bak endres raskt, slik at man enkelt kan publisere innhold som støtter budskapet i hver enkelt kampanje. Eviny har vært med på å bestemme hvordan struktur og funksjon i nettsiden skal bygges, slik at de har fått en løsning som er optimalt tilpasset deres måte å jobbe på. Dette effektiviserer arbeidet deres betraktelig.