Delingsøkonomi-app for stashet ditt

ADD + SPACE jobber for å endre måten vi lagrer eiendelene våre – ved bruk av teknologi. For å klare dette har de fått hjelp av Itera til å utvikle en demo-app. 

ITERA-TEAMET

4x Utviklere

2x UX designere

1x Prosjektleder

Skal vi lykkes med omstillingen til en mer bærekraftig fremtid, er sirkulærøkonomien og arealeffektiv boligutvikling to nøkkelområder. Ett tiltak, som allerede er iverksatt i de fleste byer og større kommuner, handler om god utnyttelse av bebodde arealer og eksisterende bygningsmasse – fortetting, enkelt og greit. 

Utviklingen skjer likevel ikke uten konsekvenser.  

I dag bor omtrent 32 prosent av alle nordmenn i en boligblokk eller i et småhus, hvor det er få rom og mangel på lagringsplass. I kombinasjon med økt sentralisering skaper fortettingen et behov for å finne nye løsninger for lagring og oppbevaring.  

Globalt kommer vi til å passere 6,2 milliarder mennesker som bor i by innen 2050. Her har det norske oppstartsselskapet ADD + SPACE tatt utfordringen, og utvikler en tjeneste som fundamentalt vil endre perspektivet på hvordan vi lagrer tingene våre i fremtiden.  

Sommeren 2021 bistod Itera og noen av landets dyktigste studenter selskapet i å utvikle en demo-app. 

ADD+SPACE ADS 2021

Hjelper privatpersoner ta del i sirkulærøkonomien

ADD + SPACE følger i fotsporene til selskaper som AirBnB og Nabobil. Med en intuitiv applikasjon og en enkel abonnementsløsning, kan hvem som helst få tilgang på ledig lagerplass i andres hjem, bod og garasje. Samtidig gir det boligeiere en mulighet til å tjene penger på plass som ellers står tom.  

ADD + SPACE tar ansvaret for frakt og tilkjøring via tredjeparter. Løsningen er enkel, sømløs og uten bryderi for noen av partene.   

Det som også gjør at ADD + SPACE skiller seg ut er deres unorske tilnærming hvor man satser globalt fra dag én, med USA som hovedmarked. Dette ga en ekstra dimensjon til samarbeidet, både for Itera og sommerstudentene.  

Utviklet en demo-app på åtte uker 

Da ADD + SPACE skulle utvikle en demo-app, ble det igangsatt et åtte ukers prosjekt gjennom sommeren 2021. I prosjektet deltok Iteras sommerstudenter, som fikk muligheten til å bidra med utviklingen av applikasjonen, konseptutviklingen og innsiktsarbeid som kunden kunne benytte i det videre arbeidet.   

Med en kort tidshorisont handlet det om å feile raskt, feile ofte, og lære lynhurtig. Prosjektet ble dermed satt opp på en agil måte med korte iterasjoner og tett dialog med kunde underveis.  

ADD+SPACE ADS tall2
ADD+SPACE ADS tall3

Å utvikle en løsning på sluttbrukerens premisser 

For å utvikle de beste løsningene, tok vi utgangspunkt i brukeren og brukerreisen. Ved oppstart ble det foretatt en kartlegging av eksisterende løsninger på markedet for å identifisere muligheter og utfordringer for ADD + SPACE. Innsikten fra analysen ble deretter benyttet til å fastsette suksessfaktorer som brukervennlighet og sikkerhet.  

Deretter ble det utviklet semi-fiktive representasjoner av brukeren, en persona, som UX-designerne benyttet seg av for å etablere en tone of voice, sikre god flyt i applikasjonen, og møte sluttbrukerens reelle behov.  

Teknologi som skaper konkurransefortrinn 

Parallelt med innsiktsarbeidet ble det testet ut ulik teknologi som kunne gjøre applikasjonen enkel og morsom å bruke. Utviklerne på studentteamet testet blant annet ut Cloud Vision API, AR og Lidar for å kartlegge hvilke muligheter som finnes, og hvordan teknologiene kan bidra til å skape merverdi for både ADD + SPACE og sluttbrukerne.  

Fokusområdet endte til slutt opp med en teknologi som skaper unike brukeropplevelser for utleier og leietaker. Like viktig er det at teknologien vil fortsette å gi applikasjonen et konkurransefortrinn i fremtiden, ettersom teknologien blir mer integrert i hverdagslivet vårt og nye bruksområder oppstår.  

Agil metode og samhandling skapte merverdier for kunde 

Gjennom prosjektets forløp, gjennomførte studentteamet ukentlige planleggingsmøter med ADD + SPACE for å sikre god samhandling. Utviklingen av demoen foregikk i sprinter, med daglige stand-ups for felles problemløsning og ukentlige retrospektiv for å identifisere forbedringsområder. 

Det tette samarbeidet mellom teammedlemmene og kunde skapte en god prosess, hvor målsettingene ble nådd og kunden fikk merverdier i form av ny innsikt, kvalifiserte ideer og leveranse med høy kvalitet. 

– Samarbeidet med Itera var fra første dag overbevisende. Iteras faglige tyngde og kompetanse i kombinasjon med sommerstudentenes blanke ark og en "ut av boksen" tankegang viste seg svært vellykket.

Einar Schwaiger

Gründer, ADD+SPACE

Verdifulle sommerprosjekter i Itera 

Hver sommer ansetter Itera noen av landets mest talentfulle studenter til å bidra inn i konkrete kundeprosjekter. Leveransen for ADD + SPACE er et typisk prosjekt hvor studentene får bryne seg på nye utfordringer, skaffe seg relevant arbeidserfaring fra et sterkt fagmiljø og opparbeide seg ny kunnskap. 

Sommerprosjektene gir også kundene en unik mulighet til å løse konkrete problemer, samtidig som de kan skape nye, digitale tjenester med lav risiko og til en hyggelig pris.  

– Det var veldig gøy å se hva et tverrfaglig studentteam med en nyoppstartet kunde kunne få til. Vi var veldig spente da vi startet, da vi fikk en ganske åpen problemstilling. Det var en sommer hvor vi lærte av hverandre, og utviklet oss hver uke. Jeg ble veldig fornøyd med resultatet da sommeren var over.

Charlotte Söderström

Utvikler, Itera

Charlotte Söderström

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.