Itera meeting with the Ministry of Energy in Ukraine

The Twin Transition

Da Arne Mjøs besøkte Ukraina i mars 2023, og blant annet hadde møte med ukrainske myndigheter, tok han opp temaet 'The Twin Transition' (tvillingovergangen – grønt og digitalt) – som er en stor mulighet for leverandører av industriell programvare og tjenester for fremtidens energisystem.

Begrepet "Twin Transition" refererer til samspillet mellom digitale og grønne transisjoner. Digitale teknologier kan hjelpe økonomier i å bli mer ressurseffektive, sirkulære og klimanøytrale. Fornybar energi er avgjørende for å nå klimamålene, men mengden fornybar produksjon som kan injiseres i energinettet avhenger av en rekke faktorer og svingninger. Derfor bør etableringen av et nytt energisystem også være nært knyttet til å lage en digital strategi.

Bilde: Iteras konsernsjef Arne Mjøs deltar i et møte i Kiev i Ukrainas Energidepartment sammen med Rystad Energy, Emergy og den norske ambassaden i Kyiv. Tema for møtet var hvordan man kan utvikle en effektiv strategi for samarbeid mellom Norge og Ukraina på energifeltet.