Dette skjer i den norske strømbransjen

Den sjette utgaven av Markedsrapport Strøm har digitalisering som hovedtema – et stadig viktigere tema i den pågående energiomstillingen. Energikommisjonens rapport fra februar 2023 understreker betydningen av energieffektivisering og fleksibilitet for å styrke norsk kraftbalanse, hvor digitalisering vil spille en viktig rolle.

Hva

Rapport

Tema

Strøm

Ekspertiseområde

Digital forretningsutvikling

I denne rapporten har vi valgt å sette søkelys på hvordan digitale løsninger og kunstig intelligens kan åpne opp for nye muligheter i årene som kommer. Vi har sett nærmere på hvordan kunstig intelligens kan brukes til å optimalisere arbeids- og forretningsprosesser, og dermed bidra til økt effektivitet og bedre brukeropplevelser. En stor utfordring for bransjen så langt har vært mangel på standardisering, som igjen har hindret skalerbarhet av nye produkter og tjenester.

Rapporten oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene i det norske strømsalgmarkedet. I tillegg til et eget kapittel dedikert til digitalisering, inneholder rapporten de faste kapitelene om utviklinger i markedet, strømavtaler, produkter og tjenester, og regulering. Nytt for denne utgaven er en oversikt over foreslåtte regulatoriske tiltak og hvilke konsekvenser de kan medføre for strømleverandørers drift. Vi gir også en oversikt over aktuelle piloter som tester forbrukerfleksibilitet i DSO-markedene, hvor vi ser nærmere på utviklingen i betalingsvilje og markedsmodenhet. Vi ser her en tydelig trend mot at fleksibilitet som en tjeneste kan bli en viktig del av fremtidens energitjenester.

Målet med rapporten er å etablere en god oversikt over markedsituasjonen og utviklingstrekk fremover, som kan brukes til å forstå hvordan mulighetene som oppstår kan utnyttes for å skape økt verdi.

Markedsrapport strøm

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom THEMA og Itera. Sammen skaper vi et produkt som gir en helhetlig forståelse av trender og drivere i markedet for strømsalg.  

I skjemaet under kan du laste ned kortversjonen av rapporten. Ta kontakt hvis du ønsker den fullstendige rapporten med fersk innsikt og data om de ulike tematikkene.

 

Last ned rapporten her