Et dypdykk i nordeuropeiske strømmarkeder

Energimarkedene har vært preget av høye og volatile priser de siste årene. Europa står overfor en fornyelse av energisystemet der utviklingen i Ukraina vil stå sentralt. Ukraina har som mål å bli Europas ledende grønne energiknutepunkt. I denne rapporten ser vi nærmere på sluttbrukermarkedet for strøm i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

Electricity Market Report - Key developments in the Northern European markets
Market
Products & services
Regulations
Generative AI
Ukraine

I rapporten:

Markedsrapporten belyser ulike nordeuropeiske markeder og hvordan vi kan lære av hverandre.

I fornyelsen av energisystemet vil nye løsninger for kundene være avgjørende for å lykkes med volatile priser og utvikling av et effektivt energisystem.

Et av målene med rapporten er å belyse ulike markeder, og hvordan bedrifter og land kan lære av hverandre. I vår første rapport observerer vi blant annet:

  • Høy konkurranse i alle markedene, hvor antall forhandlere synes nært knyttet til markedsstørrelsen. Tyskland har hovedsakelig fastpriskontrakter som reduserer volatiliteten for kundene

  • Vi ser mindre forskjeller i andre produkter og tjenester som tilbys av de andre selskapene i landet. Tyskland skiller seg ut som landet med størst tilgjengelighet til produkter som solenergi, elektriske kjøretøy (EV), varmepumper og smarthusløsninger, mens Finland rangerer som minst tilgjengelig i sammenligning

  • Generativ AI tilbyr betydelig økonomisk potensial for energisektoren, med nøkkeltilfeller innen kundedrift, markedsføring, salg, risiko og juridiske forhold

Vi håper rapporten gir nyttig innsikt og danner grunnlag for videre diskusjon i virksomhetene og utvikling av et tilpasset energisystem.

I skjemaet under kan du laste ned kortversjonen av rapporten. Ta kontakt hvis du ønsker hele rapporten med fersk innsikt og data.

 

Last ned rapporten her