Vår tilnærming til bærekraft

Itera har som mål å bli anerkjent som spesialister på å skape bærekraftig virksomhet. Vi har gjort bærekraft til en driver for våre tjenester og løsninger, med dedikerte medarbeidere som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell – og vi har gode partnere som vil akselerere forretningsmuligheter for en grønnere fremtid.

Digitalisering og bærekraft går hånd i hånd

Teknologi er i økende grad en pådriver og en forutsetning for mer bærekraftige løsninger. Iteras konkurransefortrinn er at vi har ekspertisen, erfaringen og realiseringsevnen som kan møte våre kunders forventninger. Vi har hele tiden som mål å integrere bærekraft i våre leveranser.

Vi lever opp til forventningene

Itera har mange kunder, partnere og ansatte. Vi påvirker deres daglige aktiviteter – og de påvirker vår. For å få innsikt i hva de forventer og krever av oss, har vi oppdatert vår interessent- og vesentlighetsanalyse. Dette gir verdifull input til Iteras strategiske forretningsbeslutninger.

På bakgrunn av interessent- og vesentlighetsanalysen har vi prioritert følgende temaer:

 • Levere, ofte sammen med partnere, komplette, digitale, bærekraftige løsninger
 • Skape en stabil og ansvarlig avkastning på investeringen
 • Sørge for at alle ansatte blir behandlet likt og føler seg inkludert i
  en stadig mer mangfoldig kultur
 • Fokuser på ansatte – mennesker først
Itera Stakeholders

70%

av de 169 FNs bærekraftsmål kan støttes direkte ved hjelp av digitalisering og teknologi.

Våre prioriterte mål for en bærekraftig virksomhet

Itera er forpliktet til å være en del av den globale innsatsen for å skape en bærekraftig verden. Gjennom vårt strategiarbeid ble det klart at Itera ikke kan gi et meningsfullt bidrag til alle FNs 17 bærekraftsmål. Vår tilnærming er derfor å prioritere de målene der vi kan gjøre en forskjell gjennom selskapet vårt.

m†l 5- bokm†l

5: Likestilling mellom kjønnene

"Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet."

Industri, innovasjon og infrastruktur

9: Industri, innovasjon og infrastruktur

"Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon."

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

"Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige."

Ansvarlig forbruk og produksjon

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre."

Vi er åpne om hva vi gjør

Itera er forpliktet til å rapportere sitt bærekraftsarbeid på en transparent måte. Dette er også i tråd med de økende kravene som børsnoterte selskaper er underlagt. Iteras mål er å ha en fast rapporteringsstruktur som vi jevnlig bruker for å rapportere om våre mål, hvor vi er i forhold til dem, og hvilke tiltak vi har tatt for KPIene vi har prioritert.

Screenshot 2022-06-21 at 17.14.02

1. Vesentlighets-analyse

 • Identifisere interessenter og kartlegge deres interesser
 • Identifisere relevante temaer for selskapet
 • Prioritering

2. Driftsledelse

 • Inkluder vesentlige risikoer og muligheter i operasjonell ledelse
 • Definer mål og indikatorer for materielle emner
 • Sikre robuste interne ESG-datainnsamling og styringsprosesser

3. Kommunikasjon

 • Kvaliteten på informasjonen
 • Format på presentasjonen
 • Gjør ESG-informasjonen tilgjengelig

Sertifiseringer og partnere

Eco-lighthouse
csr
UN Global compact
Nasdaq ESG
SHE Index

Vår bærekraftige verdiskaping

Vi har en helhetlig tilnærming til hvordan vi bidrar til bærekraftig verdiskaping. Vårt fundament er dannet av vår visjon og strategi, vår styrke og våre kjerneleveranser. Når disse slås sammen skapes verdier for våre kunder, våre ansatte, våre eiere og samfunnet.

Vår visjon og strategi

Visjon
Make a difference

Strategisk posisjon
Spesialisten på å skape bærekraftig digital virksomhet

FNs bærekraftsmål prioritert av Itera

5. Likestilling mellom kjønnene

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre styrker

Ekspertise
Teknologi, design og forretningsekspertise brukt riktig bidrar til bærekraft

Forpliktelse
Våre ansatte er motiverte til å gjøre en forskjell

Kundeportefølje
Vi har innvirkning på mange av de største selskapene i Norden

Vi integrerer bærekraft i våre leveranser

Vi etablerer innovative og fremtidsrettede partnerskap som styrker og utvikler våre bærekraftige løsninger

Våre hovedaktiviteter

Realisere bærekraftig innovasjon
Identifisere, selge og levere prosjekter

Test-og-lær-metoder

Bærekraft i driften
Teknologi og digitalisering er forutsetninger for den grønne omstillingen. Gjennom våre tjenester bidrar vi til en bærekraftig løsning

Samarbeidspartnere
Vi søker partnerskap som styrker vår bærekraftige virksomhet

Vår verdiskapning

Investorer
Langsiktige og etiske investeringer

Kunder
Attraktive partnere med et klart ståsted og bidrag til bærekraft

Ansatte
Prosjekter med formål i en verdibasert bedrift

Samfunn
Seriøs virksomhet og ansvarlig arbeidsgiver