Clouds-1

Skyteknologi er raskt

Tidligere var det mange steg og oppgaver som måtte utføres før arbeidet med å bygge en løsning kunne starte. Slik er det ikke lenger.

Skrevet av Tormod Fjeldberg

Serverrommene finnes fortsatt – i skyen

Den store reduksjonen i tiden fra ide til løsning er ikke minst gjort mulig ved å fjerne leveransetiden på fysiske servere og etablering av dette i serverrommet. "Serverrommet" i skyen har alltid kapasitet og nye tjenester kan veldig raskt aktiveres.

Her kan hurtigheten gå ut over sikkerhet og kostandskontroll. Men, med kontroll, standardisering og automatisering kan verdien av hurtigheten derimot utnyttes.

Den uendelige verktøykassa

Etableringen av en digital løsning krever også at teamet har tilgang til verktøy og utviklingsmiljøer. Mangfoldet i tilbudet av verktøy er enormt og under stadig utvikling. Flere ulike typer verktøy bør evalueres før en komplett DevOps verktøykasse er på plass.

En god strategi vil være å standardisere hvilke verktøy som benyttes og kontinuerlig utfordre denne standarden. Har vi de verktøyene som gir oss størst verdi eller er det andre som kan passe bedre.

For at teamet raskt skal kunne starte sin jobb og samtidig være sikre på at alle verktøy er tilgjengelig bør dette automatiseres.

Jo raskere og mer strukturert teamet får tilgang til verktøy, standard prossesser, arbeidsmetoder og maler, jo raskere vil organisasjonen kunne starte å hente ut verdien av sin digitalisering.

Tormod Fjeldberg

Head of ALM

Erfarne og tverrfaglige team

Skyteknologi, automatisering og standardisering legger til rette for at utviklingsteamet kan utføre sine oppgaver raskt og effektivt. Det er imidlertid en forutsetning at teamet er satt sammen med tverrfaglig kompetanse og er kjent både med bruk av verktøy og arbeidsprosesser. Team som kjenner arbeidsmetoder og verktøy vil også være godt egnet for å bidra til en kontinuerlig forbedringsprosess.

Det må oppfordres til utvikling, forbedring og nytenkning i hvordan arbeidet utføres for å utnytte de mulighetene som kommer.

Alle kan etablere skyløsninger, men det er vesentlig å ha tilgang til kompetanse og erfaring for at etableringen gjøres på en måte som sikrer stabilitet, sikkerhet og kostnader.

Lyst til å lære mer om hvordan vi i Itera jobber med dette? Ta gjerne kontakt med meg!

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.