LØFT BEDRIFTEN DIN OPP I SKYEN

Med fremveksten av nye organisasjons- og arbeidsformer, og teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring og tingenes internett (IoT), vil stadig mer av det vi gjør være avhengig av skytjenester. Disse tjenestene vil også være en forutsetning for bedrifters digitalseringsløft og endringsreiser.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvorfor du bør løfte bedriften din opp i skyen, hvilke fordeler det kan gi, samt hvordan du bør forberede skyreisen.

Forretningsdriverne

Adopsjonen av skybaserte løsninger styres av ulike forretningsdrivere, og gjerne flere ulike forretningsdrivere samtidig. Vi pleier å dele inn disse i tre kategorier, som kan gi deg et utgangspunkt for idémyldring, og identifisering av de viktigste driverne for din bedrift. Ut fra dette kan vi sammen prioritere, og vurdere skyens potensial for din virksomhet.

1. Virksomhetskritiske endringer

 • Bytte av datasenter
 • Fusjoner, oppkjøp og salg
 • Reduksjon av kapitalinvesteringer
 • Slutt på støtte for virksomhetskritiske teknologier
 • Regulatoriske endringer
 • Nye krav til datasuverenitet
 • Behov for bedre IT-stabilitet
 • Reduksjon av karbonfotavtrykk

1. Critical business events

 • Datacenter exit
 • Merger acquisition or divestiture
 • Reduction in capital expenses
 • End of support for mission-critical technologies
 • Response to regulatory compliance changes
 • New data sovereignty requirements
 • Reduction of disruptions and improvement of IT stability
 • Reduce carbon footprint

2. Innovation

 • Preparation for new technical capabilities
 • Building new technical capabilities
 • Scaling to meet market demands
 • Scaling to meet geographic demands
 • Improved customer experience and engagements
 • Transformation of products or services
 • Market disruption with new products or services
 • Democratization and/or self-service evironments

2. Innovasjon

 • Utvikling av nye teknologiske løsninger
 • Skalering for å møte markedsbehov
 • Skalering for å møte geografiske krav
 • Forbedret kundeopplevelse
 • Transformasjon av eksisterende produkter og tjenester
 • Disrupsjon gjennom utvikling av nye produkter og tjenester
 • Demokratisering av teknologi og/eller selvbetjening

3. Migrasjon

 • Kostnadsbesparelser
 • Reduksjon av leverandører eller teknisk kompleksitet
 • Optimalisering av drift
 • Agile forretningsprosesser
 • Kartlegging av nye teknologiske mulighetsrom
 • Skalering for å møte markedsbehov
 • Skalering for å møte geografiske krav
 • Integrasjon av IT-portefølje

 

Bjørnar

"Skyteknologi er viktig for fremtidsrettede bedrifter, fordi det kan skape nye forretningsmuligheter gjennom tilgang på en lang rekke teknologier, som kunstig intelligens, maskinlæring og avanserte dataplattformer."

Bjørnar Engebretsen

leder for skybaserte tjenester og industriell digitalisering.

Unngå fallgruver når du flytter til skyen

Før du flytter systemene dine til skyen, eller utvikler nye skybaserte løsninger, er det noen vanlige fallgruver du bør være oppmerksom på:

Industri 4.0: En datadrevet endringsreise drevet fram av skyteknologi

GettyImages-57260660

Industri 4.0 på 1-2-3

Industri 4.0 er en betegnelse på den fjerde industrielle revolusjon. De teknologiske fremskrittene skjer raskere enn noen gang, og produksjon, prosesser og produkter integreres i økende grad med sensorer og IT-systemer. Samtidig vokser datamengdene, og databehandling- og lagring i skyen skaper uendelige muligheter for ny forretningsinnsikt.

Grenseløse muligheter i skyen

Skytjenester har revolusjonert måten bedrifter, bransjer, og samfunnet som helhet, behandler og lagrer data. Informasjonen som lagres i skyen er tilgjengelig hvor som helst, og lagringsplassen er nærmest grenseløs. I en skybasert og kodebasert verden er arbeidsprosesser fleksible, og langt mer sikre, gjennom automatiserte, krypterte og smarte løsninger. Med mulighetene i skyen er ikke lenger reisen fra en lokal bedrift til en stor global organisasjon bare en utopisk drøm.

7 fordeler med å flytte til skyen

Det er mange fordeler som følger med å flytte til skyen. Vi har samlet de syv viktigste her.

Kom i gang med din skyreise