Cloud-teknologi er omkostningseffektiv

En overgang til cloud vil for de fleste medføre sparede omkostninger, forudsat at den er sat rigtigt op og med god styring. For at optimere omkostningseffektiviteten er det vigtigt at tænke på hele livscyklussen for en løsning fra dag ét.

Hvad

Blog

Skrevet af

Tormod Fjeldberg

Tema

Cloud-teknologi

Ekspertiseområde

Cloud-platforme og -tjenester

Med omkostningseffektiv menes i denne forbindelse at afbalancere den opnåede værdi mod investering af kapital og midler. Det er ikke nødvendigvis sådan, at enkelte komponenter i cloud har en lavere omkostning end en mere traditionel IT-infrastruktur, men hele og den samlede levetidsomkostning vil her kunne gøre en økonomisk forskel.

Automatisering - en afgørende succesfaktor

Etablering af funktionalitet, der skal bruges efter løsningen er etableret i skyen, skal indgå i backlog, og derefter leveres gennem sprinteren. Her er automatisering ét nøgleord.

En driver for automatisering er at have en grundlæggende strategi, der gør udviklingsteamet i stand til at sikre grønt lys, samt vedligeholde løsningen, så den til enhver tid er "så god som ny". Det forudsætter, at teamet tænker over dette ansvar helt fra designfasen. Det er derfor væsentligt, at der er ressourcer i det tværfaglige team, som har viden og erfaring med, hvilken funktionalitet for drift og vedligehold, der skal være på plads.

For at sikre stabiliteten af ​​viden i teamet bør der være kontinuitet i sammensætningen af ​​ressourcer gennem hele applikationens livscyklus.

Overgang fra investering til pris for brug

Når man skifter til cloud-løsninger, er der behov for at ændre tankegang omkring omkostninger.

 

Du behøver ikke længere at tænke på investeringsomkostninger (CAPEX), men det bliver væsentligt at tænke på de nuværende omkostninger ved brug (OPEX). Dette kræver innovation, ofte for hele organisationen.

Tormod Fjeldberg

Head of ALM

Kan løsninger skaleres, så driftsomkostningerne balanceres ved brugen af ​​løsningen? Og er der behov for, at alle miljøer til enhver tid er tilgængelige?

Jeg nævnte ovenfor præmissen om, at dem, der bygger løsningen, også skal være ansvarlige gennem hele livscyklussen. For at sikre kontrol med omkostningerne gennem hele denne fase, er det afgørende, at det tværfaglige team tilføres denne kompetence.

Alle kan etablere cloud-løsninger, men det er essentielt at have adgang til kompetence og erfaring, for at etableringen kan ske på en måde, der sikrer stabilitet, sikkerhed og omkostninger.

Vil du vide mere om, hvordan vi hos Itera arbejder med dette? Du er velkommen til at kontakte mig!

Flere fordeler med sky