Forretnings-gevinster i skyen

Da Norges største energiselskab stod overfor en global energikrise, havde de brug for hjælp til at skitsere forretningscasen for deres cloud-transformation til at gå fra teknisk overgang til at realisere forretningsresultater.

Denne indsigt ville være nøglen til at blive en mere kundeorienteret og datadrevet virksomhed. De har også en ambition om optimerede værdier og øget tilpasningsevne, drevet af den øgede digitaliseringshastighed.

Uklare transformationsfordele

Energiselskabet betjener omkring en halv million kunder, og deres hovedaktiviteter er produktion, distribution og transport af el. De havde en teknologisk platform, der gennem årene har pådraget sig risici, der har bremset digitaliseringens hastighed.

Et svar på dette var at lancere en overgang til en moderne cloudplatform, men de nødvendige investeringer for at afslutte overgangen var uklare. Det samme var omkostningsprognosen og de aktiviteter, der kræves for at fange den fulde potentielle forretningsværdi fra skyen.

A young woman is surrounded by monitors & their reflections displaying scrolling text & data

Sådan fanger du forretningsværdien af cloud

Itera blev engageret til at udvikle investeringsrationalet for koncernens direktion og fremhæve aktiviteter, der kræves for at lykkes med at fange forretningsværdien af cloud.

  1. I tæt samarbejde med nøgleinteressenter og ledelse fra selskabet. Vi kortlagde systemporteføljen for at afdække, hvilke applikationer, infrastruktur og servere der skulle fjernes, flyttes, moderniseres eller erstattes i skyen.

  2. Overgangsomkostningerne og alternative omkostninger blev detaljeret. Dette omfattede at identificere nødvendige investeringer i forbindelse med optimering og cloud-transformation, fordelt over en investeringsperiode.

  3. Der blev gennemført en analyse af forventet gevinstrealisering, der skitserede det yderligere potentiale for digitalisering og for optimering, forbedring og effektivisering af arbejdsgange i organisationen.

  4. Køreplanen for nøgleaktiviteter for at realisere de fulde potentielle forretningsmæssige fordele ved skyen blev udarbejdet og detaljeret.

Et oplagt valg at flytte til skyen

Ved at skitsere, hvad det ville kræve for det nye cloud-baserede, moderne og fleksible teknologiske fundament, gjorde argumentet for cloud-transformation det klart, at det ville skabe værdi for organisationen.

Sagen blev enstemmigt godkendt af koncernledelsen og udført. Virksomheden er nu klar til at fange den fulde forretningsværdi af cloud-transformationen.

Kontakt os

Lad os identificere, hvad vi kan transformere, bygge og innovere sammen.