Bedre brug af data med Cognite

Virksomheder inden for olie og gas, elproduktion og industri producerer og gemmer enorme mængder data. Og data af præcis denne type spiller en afgørende rolle i den digitale transformation, der nu finder sted i industrien globalt.

ITERAS LEVERINGER TIL COGNITE

- Service design

- Interaktionsdesign

- Leveringsstyring

- Datateknik

- Datavidenskab

- Softwareudvikling

- Datadrevet forretning

- Realisering af fordele

- Arkitektur

Abstrakt data-visualisering

Samarbejde & partnerskab

Itera har indgået et tæt samarbejde med Cognite omkring de løsninger, der i fremtiden vil sikre, at erhvervslivet er langt mere datadrevet og bæredygtigt.

Itera og Cognite har haft et tæt strategisk samarbejde i de sidste to år, og dette består af konsulenter fra Itera, der arbejder med udviklingen af ​​Cognite Data Fusion (CDF) platformen og de udviklerværktøjer, den leverer. Itera har også gennemført et stort antal projekter hos Cognites kunder. Itera har leveret ekspertise til disse kunder, der sikrer, at de bliver mere datadrevne. Denne tilgang skaber mulighed for plads til at øge deres værdiskabelse ved effektivt at udnytte deres interne og eksterne data.

To virksomheder, ét team

Gennem sin CDF -platform indsamler Cognite data, der beskriver den fysiske verden for derefter at visualisere og analysere disse oplysninger til forskellige formål, for eksempel i forhold til driften af ​​fabrikker, olierigge og kraftnetværk. Dens løsninger yder et stort bidrag til transformationen af ​​industrielle værdikæder, samtidig med at de tager beslutningstagere i stand til at tage værdiskabende beslutninger baseret på datakrævende processer og information.

De to virksomheder arbejder som et fælles team, lige fra salg til implementering, hvor Cognite primært fokuserer på produktporteføljen og Itera på at levere CDF-baserede projekter til kunder på tværs af en række lande, både i Norden og internationalt. På denne måde hjælper Itera Cognite med at nå sine vækstambitioner.

"Itera har et meget dygtigt team, der arbejder med os for at bygge applikationer til vores Cognite Data Fusion -kunder, som er vores industrielle dataplatform. Sammen udvikler, leverer og skaber vi værdi ved hjælp af industrielle applikationer"

John Markus Lervik

CEO Cognite

John Markus Lervik

Photo: Anita Arntzen

Samarbejde mod den fjerde industrielle revolution

Gammelt billede af industriarbejdere

Forstærkende forandring

Digitalisering er en af ​​de vigtigste drivkræfter for den videre udvikling af mange af de største virksomheder inden for olie og gas, energiproduktion og industri. Disse typer virksomheder har produceret og lagret store datamængder i årevis, men har kæmpet for at udtrække indsigt og værdi fra disse data. Denne udfordring er den gigantiske mulighed, som Cognite og Itera arbejder på at løse sammen.

Itera har i de senere år systematisk investeret i at opbygge sin ekspertise inden for CDF og udvikling af datadrevne virksomheder. Vi har brugt denne ekspertise på en lang række succesrige kundeprojekter hos virksomheder som Aker Solutions, Kværner, North Oil, OMV, Statnett og Aize.

Disse projekter har vist, at Iteras ekspertise inden for digitalisering, kundeoplevelsen, datahåndtering og udvikling er meget velegnede til at levere frisk fremdrift til store virksomheder i disse sektorer. Yderligere international vækst i tæt samarbejde med Cognite vil derfor være et af Iteras vigtigste fokusområder i de kommende år.

Udvikler, der arbejder på pc

Produktive partnerskaber og bedre udnyttelser af data, opsummerer det strategiske samarbejde mellem Cognite og Itera.

Effektive løsninger på lang sigt

Udover succesfulde piloter og implementeringsprojekter vil fremtidig succes kræve, at projekter af denne type skaleres op. Itera fokuserer derfor på at oprette DevOps-baserede processer, integrere sikkerhed i sine løsninger og skabe skalerbare løsninger baseret på vores Hybrid Cloud Service-tilbud. Tilsammen danner disse løsninger en platform for videreudvikling af datadrevne løsninger og skabelse af langsigtet værdi for deres brugere.

Det strategiske samarbejde mellem Cognite og Itera har udviklet sig meget vellykket, og det har vist, at virksomhederne supplerer hinanden meget godt. Deres samarbejde vil styrke sig yderligere i de kommende år og vil bidrage til den datadrevne transformation af de største og mest ambitiøse energi- og industrivirksomheder både i Norden og internationalt.

Kontakt os

Lad os identificere, hvad vi kan transformere, bygge og innovere sammen.