Teknologistrategi for bæredygtigt skovbrug

Når to virksomheder fusionerer, skal deres IT-systemer også slås sammen. Det er sjældent en dans på roser, og for at sikre effektivitet er det nødvendig med en god teknologi-strategi. Det har vores kunde Glommen Mjøsen Skog erfaret.

TEAMET

1x Strategy advisor and project manager

1x Arkitekt

1x Business analyst

Om Glommen Mjøsen Skog

Glommen Mjøsen Skog handler med tømmer og leverer skovservice, udover at være førende inden for skovvurdering i Norge.

Virksomheden ejes af 7.200 skovejere i det nye Innlandet Amt og i de tidligere Akershus og Østfold Amter.

Gennem sine aktiviteter søger virksomheden at bidrage til bæredygtigt skovbrug, der aktivt udnytter skovenes potentiale som en vedvarende ressource. Glommen Mjøsen Skog er forpligtet til at sikre den biologiske mangfoldighed og værne om skovenes og det udyrkede jords betydning for kultur, miljø og friluftsliv og for dem, hvis arbejde er relateret til skov.

Tømmer

To IT-miljøer bliver til ét

I 2019 fusionerede virksomhederne Glommen Skog og Mjøsen Skog.

Sammenlægningen af deres IT-miljøer og systemporteføljer skabte en række udfordringer, blandt andet i forhold til prioritering af udviklingsarbejdet, hvordan systemerne skulle drives, leverandørsamarbejde, arbejdsprocesser og hvilke systemer der fortsat skulle anvendes. Virksomhedens ledelse var derfor nødt til at sætte en fælles retning for IT og sikre dens effektivitet fremadrettet.

Dette skabte et betydeligt behov for at skabe et overblik over kompleksiteten, i den aktuelle situation, og for at skabe en ny strategi, der skulle sætte en fælles retning for IT og teknologi, i den fusionerede virksomhed. Strategien skulle sikre virksomheden en fremtidsorienteret og omkostningseffektiv IT-funktion, der bidrog til vækst og styrkede virksomhedens fremtidige konkurrenceevne.

Gennem sin aktivitet søger Glommen Mjøsen Skog at bidrage til et bæredygtigt skovbrug, der aktivt udnytter skovenes potentiale som en vedvarende ressource.

Gardener (Le Jardinier) (ca. 1885) by Paul Cézanne. Original from Original from Barnes Foundation.

Gardener (Le Jardinier) (ca. 1885) by Paul Cézanne. Original from Original from Barnes Foundation.

Kompleksiteten af de problemer projektet skulle løse og de strategiske udfordringer industrien står over for, gjorde det til et meget spændende og udfordrende projekt. Betydningen ud fra et bæredygtighedsperspektiv af at øge digitaliseringshastigheden var også en stærk drivkraft for os såvel som kunden. Sammen fandt vi frem til gode løsninger, der «flytter nålen» både økonomisk og bæredygtighedsmæssigt!

Marthe Amdal

Senior forretningsrådgiver, Itera

Marthe Amdal

En klar IT-strategi forankret i virksomhedens forretningsmål

Itera arbejdede sammen med Glommen Mjøsen Skog om at kortlægge kompleksiteten af sin IT-situation og de konkrete udfordringer, den stod over for. Nye digitale og teknologiske muligheder blev også overvejet.

Vi udviklede fremtidige scenarier for hvordan markedet, virksomhedens kunder og dets brug af teknologi kan udvikle sig, og hvordan en sådan udvikling vil påvirke virksomhedens IT-funktion og  de digitale løsninger.

En klar vision for IT og teknologi og hvordan de vil understøtte virksomhedens vigtigste forretningsspørgsmål.


Med en fælles forståelse af den aktuelle situation og hvordan branchen kan udvikle sig, blev der opstillet en klar vision for IT og teknologi, og hvordan de skulle understøtte virksomhedens centrale forretningsmål. Kritiske spørgsmål blev undersøgt og besvaret i forhold til arkitektur, technologi-valg, indkøb, udvikling og brugervenlighed.

Med en tydelig strategisk kontekst blev der identificeret 11 konkrete og værdiskabende tiltag på tværs af Glommen Mjøsen Skogs IT-funktion. Eksempler som kan nævnes, er bl.a. initiativer rettet mod produkt- og serviceudvikling, processer og systemer til digital udvikling samt ny teknologi. Initiativerne blev derefter udformet i detaljer og prioriteret på baggrund af deres kompleksitet og potentiale til at hjælpe virksomheden med at nå sine vigtigste forretningsmål.

Samarbejdet med Itera har givet os klarhed over de udfordringer vi står over for, samt en klar sikkerhedsbarriere for vores fremtidige strategiske arbejde. Vi er rigtig glade for kvaliteten af deres tjenester og udfører allerede de initiativer, som blev foreslået af Itera.

CIO, Glommen Mjøsen Skog

Om teamet bag projektet

Et team fra Itera bestående af konsulenter med stor erfaring med strategi og teknologi faciliterede processen og udviklede virksomhedens strategi. Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med en intern arbejdsgruppe, og virksomhedens øverste ledelse fungerede som projektets styregruppe. Administrerende direktør for Glommen Mjøsen Skog var projektejer.

Strategien er udviklet i overensstemmelse med Iteras egne rammer og proces for teknologi-strategier. Itera holdt dybdegående interviews med virksomhedens medarbejdere, ledelse og leverandører for at opnå indsigt. Itera udførte også en række uafhængigt analysearbejde ved hjælp af den tilgængelige dokumentation.

Kvinne i skog som skriver på nettbrett

 

En strategi for fremtidige succeser

Arbejdet skabte en fælles forståelse for Glommen Mjøsen Skogs IT-udfordringer og muligheder efter fusionen.

Virksomheden har nu en klar vision, der fremhæver de forretningsmål, som IT skal understøtte, og angiver hvordan den vil gøre dette. Dette gør det muligt at vurdere og dermed prioritere tiltag, der vil skabe størst værdi for virksomheden. Det at virksomheden har truffet klare valg, i forhold til vejen frem, har den nu den strategiske "sikkerhedsbarriere", der er nødvendig for at sikre, at den er fleksibel og i stand til at reagere hurtigt på fremtidige ændringer i markedet og på det teknologiske område.

Den strategiske køreplan konkretiserer hvilke initiativer der skal prioriteres og finansieres. Der blev udarbejdet en konkret implementeringsplan for de mest forretningskritiske aktiviteter, som skulle implementeres med det samme.

Ved at definere en strategisk sikkerhedsbarriere for smart og effektiv brug af teknologi og data, har projektet både bidraget med mere effektiv ressource anvendelse og med nye digitale løsninger. Disse er kritiske succesfaktorer for den langsigtede bæredygtige forvaltning af vores værdifulde skovressourcer.

Strategien afridser konkret, hvordan Glommen Mjøsen Skog vil sikre en fremtidsorienteret og omkostningseffektiv IT-funktion, der gør IT til en væsentlig accelerator for virksomhedens fremtidige succes, vækst og konkurrenceevne.