Generativ AI for effektiv indsigt i samfund og arbejdsliv

Generativ AI vil få stor indflydelse på norsk erhvervsliv. For NHO er det vigtigt at udforske både muligheder og udfordringer knyttet til teknologien, også til brug i egen organisation. NHO har sammen med Itera kortlagt flere områder, hvor Generativ AI kan skabe værdi, og udviklet to prototyper til informationssøgning for NHOs medarbejdere og medlemmer.

Projektet opsummeret 

Hvor kan Generativ AI skabe reel værdi for en social aktør som NHO? Hvordan giver man øjeblikkelig og præcis information baseret på tusindvis af datakilder? Hvordan undgår man hallucinationer og upræcise svar?

I samarbejde med Itera udforskede NHO disse spørgsmål og udviklede prototyper til to AI-drevne digitale assistenter, som vil levere øjeblikkelige og præcise svar på komplekse problemstillinger for medarbejdere og medlemmer af NHO.

  1. Den første løsning samler en stor mængde data for at give NHO-medarbejdere svar på spørgsmål relateret til NHOs mange synspunkter og meninger inden for samfund, teknologi og arbejdsliv. Løsningen gør det muligt for organisationen hurtigt at identificere og kommunikere sine holdninger effektivt og ensartet til alle interessenter.

  2. Den anden løsning kan gøre det muligt for NHO's mange medlemmer at få hurtige svar på relevante problemstillinger, en arbejdsgiver kan stå over for – alt sammen baseret på data fra NHO's egen arbejdsgiverportal, Arbinn.

Begge løsninger er bygget baseret på GPT(3.5). Projektet styrker NHOs som meningsbærer i samfundet og støttende partner for sine medlemmer.

logo-header-002

Hvordan realisere konkret værdi fra Generativ AI?

NHO har som de fleste store virksomheder en stor mængde data. Kombineret med Generative AI dannede dette et godt udgangspunkt for at skabe værdi ud af teknologien. NHO havde også mange tanker om, hvor Generativ AI kan bruges.

Udfordringen lå således i at kvalificere, hvor der var størst potentiale for at skabe værdi, og hvad der krævedes af data, processer og organisation for at realisere det. I sidste ende var det vigtigt, at læring og udvikling af en løsning gik hånd i hånd.

To værdiskabende løsninger

To fungerende prototyper af smarte assistenter baseret på Generative AI blev udviklet. Løsningerne besvarer forskellige use cases, er baseret på forskellige datakilder og har forskellige målgrupper – fælles for dem begge er, at de skaber direkte værdi for NHO.

NHO har mange synspunkter og input på tværs af samfund, politik og erhvervsliv. Det kan være udfordrende at identificere relevante synspunkter og holdninger fra de mange landsforeninger.

Den første løsning samler derfor en stor mængde interne og eksterne data, så NHO-medarbejdere kan stille spørgsmålet "hvad tænker NHO om...". Løsningen gør det muligt for organisationen at identificere og kommunikere sine synspunkter effektivt og ensartet til alle interessenter.

ARBINN AI

ARBINN AI

Den anden løsning kan målrette NHO-medlemmer. Løsningen bruger Generative AI og data fra NHOs arbejdsgiverportal til at give medlemmerne hurtige og præcise svar på forskellige juridiske og ikke-juridiske problemstillinger, en arbejdsgiver kan stå over for. Løsningen vil sikre, at medlemmerne har præcise og opdaterede oplysninger. Derudover kan løsningen effektivisere tidsforbruget af NHOs egne advokater.

Løsningen er udviklet modulært og letter dermed tilføjelsen af ​​flere use cases i fremtiden.

NHO AI

NHO AI

Undgå hallucinationer for at sikre tillid

Hallucinationer refererer til situationer, hvor AI-systemet producerer information, der ikke er baseret på fakta eller de originale data, sprogmodellen blev trænet på. Simpelthen at den opfinder indhold.

Evnen til at skabe helt nyt indhold er en af ​​styrkerne ved Generativ AI, men det kan også være et alvorligt problem, når man vil bruge en sprogmodel til at give præcise, faktabaserede svar, baseret på specifikke data.

Hallucinationer kan være et alvorligt problem af flere årsager:

  • Misinformation: AI-systemer, der producerer upræcis eller fejlagtig information, kan føre til forkerte beslutninger, især inden for anvendelsesområder, der kræver høj præcision, såsom jura.

  • Tillid: Hyppige hallucinationer kan underminere brugernes tillid til AI-systemet. Hvis brugerne ikke stoler på de svar, de modtager, er værdien af ​​systemet begrænset.

  • Sikkerhed: I visse scenarier kan hallucinationer udnyttes af ondsindede aktører til at narre systemet og producere ønskede, men fejlagtige, resultater.

  • Omkostninger: Korrigering og håndtering af konsekvenserne af forkerte AI-svar kan være tidskrævende og dyrt.

Hallucinationer er umulige helt at eliminere i praksis med nuværende sprogmodeller. Det var derfor meget vigtigt at adressere og minimere hallucinationer givet af løsningerne. Det blev løst ved at skrue ned for modellens kreativitet (temperatur) og tilpasse løsningen, så den ikke fandt et svar i NHOs datasæt, og dermed returnerede "det ved jeg ikke" frem for at komme med et svar.

Indsigt

Foto: Moment Studio.

PålViksmoen-102-2

– Itera imponerede os med sit engagement, indsats og relevante ekspertise. Dette projekt og leverancerne er et vigtigt input i vores videre arbejde med AI.

Pål Viksmoen

Projektleder og AI-entusiast, NHO

Ved startlinjen for praktisk anvendelse af AI

NHO har gennem dette projekt både kortlagt og kvalificeret, hvilke muligheder Generativ AI har for at skabe værdi for medarbejdere og medlemmer. To konkrete prototyper kan skabe konkret værdi, og der er taget fat på udfordringer omkring både dataadgang og hallucinationer, hvilket sikrer tillid og skalerbarhed i fremtiden.

NHOs egen udforskning af kunstig intelligens er stadig kun i starthullet. Yderligere planer omfatter videreudvikling og skalering af de løsninger, der nu er skabt, samt yderligere udforskning og realisering af nye områder, hvor AI kan transformere og skabe værdi.

Kontakt os

Lad os identificere, hvad vi kan transformere, bygge og innovere sammen.