Data, AI & Analys

Frigör kraften i data

Vi hjälper företag att fatta bättre beslut snabbare och förbereder dem för en datadriven framtid.

Stärk din konkurrenskraft

Den snabba digitaliseringstakten och utvecklingen av ny teknik skapar en exceptionell datatillväxt.

Data är en strategisk resurs med potential att förändra affärsmodeller och tjänsteerbjudanden. Med en datadriven affärsstrategi utnyttjar ditt företag värdet av sin data för att stärka konkurrenskraften på en marknad som utvecklas allt snabbare.

Woman leading a workshop

72%

72% av alla högpresterande företag har en strategi med tydligt fokus på tillämpning av data.

3/5

av organisationer har utmaningar när det gäller att göra data allmänt tillgänglig. En trolig orsak är i många fall en olämplig dataarkitektur som begränsar dataflödet.

200+

certifierade och kvalificerade utvecklare löser komplexa utmaningar för våra kunder baserat på "use case" och datadrivet förhållningssätt.
 

Det är dags för data att värderas som en strategisk resurs som kan hjälpa dig att lyckas.

2021_Itera - Joakim - MediumRes- 24

Vi möjliggör din datadrivna resa

Genom att samla in, bearbeta, analysera och modellera data till insikter underlättar vi ett datadrivet arbetssätt. Genom att sätta upp DataOps gör vi enorma mängder data tillgängliga för ett mer effektivt sätt att analysera, visualisera och dela insikter.

Detta ger möjligheter att bygga specialiserade dataplattformar som kan ge viktiga affärsinsikter, såsom intäktsprognoser, förutsäga churn och känna igen tecken på bedrägeri.

Kontakta oss

Låt oss identifiera vad vi kan transformera, bygga och innovera tillsammans.