Møt oss på Arendalsuka!

Digital transformasjon, det grønne skiftet, krigen i Ukraina og kunstig intelligens er alle temaer som våre arrangementer på Arendalsuka skal handle om. Symbiosen mellom næringsliv og politikk har sjeldent hatt større betydning enn nå – vi gleder oss til å møte deg i Arendal.

Våre arrangementer

AI love you – Slik navigerer du i en verden drevet av Kunstig Intelligens

Tirsdag 15/8, 09:00 - 09:50
Sted: Castelle

Tre engasjerende eksperter deler ulike dimensjoner av kunstig intelligens, slik at du får mulighet til å utforske hvordan denne teknologien kan skape verdi i din hverdag, arbeidsliv og for samfunnet vi lever i. Dette er for deg som ikke kjenner godt til teknologi fra før, og her vil du få innsikt og inspirasjon rundt temaet AI, samtidig som vi vektlegger verdien og mulighetene det bringer med seg.​


Medvirkende:

  • Eirik Berge, Senior Data Scientist, Itera
  • Øyvind Rage, Service Designer, Itera
  • David Hansen, Enterprise Public Sector Manager, Microsoft
  • Aimee Skevik, Director Technology, Itera (Moderator)

Les mer om arrangementet

Arendalsuka 2023 - IKT-Norge

Gjenoppygging av Ukraina mot en betydelig fornybar kraftprodusent i Europa

Torsdag 17/8, 14:30 - 15:00
Sted: DN-teltet

Hvordan kan gjenoppbyggingen av Ukraina bli en gamechanger for det grønne skiftet? Og hvordan kan vi samtidig gjøre teknologiindustrien i Norge til en digital supermakt i en verden basert på fornybar energi?

Planleggingen av gjenoppbyggingen av Ukraina pågår for fullt, og blant viktige europeiske initiativ finner vi  Ukraine Recovery Conference 2023 i London som ble arrangert i juni. Her deltok toppledere fra 400 internasjonale virksomheter og investeringsmiljøer sammen med sentrale myndigheter og virkemiddelapparat fra 60 land for å gjøre gjenoppbyggingen av Ukraina til en moderne, bærekraftig og robust økonomi, på vei inn i EU og NATO.   

Blant temaene på konferansen var fornybar energi, og hvordan man kan utvikle Ukraina til å bli en betydelig produsent av fornybar energi til Europa. Ifølge Rystad Energy har Ukraina et potensiale på 300 GW innen vind og sol i Europa i 2040+. Til sammenligning er dette 10 ganger større enn den norske regjeringens ambisjon på 30 GW på havvind i 2040.  

I denne sesjonen under Arendalsuka vil vi sammen med viktige stemmer fra norsk politikk og næringsliv diskutere disse temaene og prøve å komme nærmere løsningene.

Kom hit for å få den siste oppdateringen på å drive forretning i og med Ukraina, og lær mer om mulighetsrommet som finnes her for norske bedrifter. 

Medvirkende:

  • Eivind Vad Petersson, Statssekretær, Utenriksdepartementet
  • Elisabeth Svanholm Meyer, Director Division Tourism and Special Assignments, Innovasjon Norge
  • Jarand Rystad, CEO, Rystad Energy
  • Arne Mjøs, CEO, Itera
  • Lisbeth Jørgensen, DNx og tidligere journalist (Moderator)

Les mer om arrangementet

GJENOPPBYGGING AV UKRAINA MOT EN BETYDELIG FORNYBAR KRAFTPRODUSENT I EUROPA