Bruk data til å ta bedre beslutninger raskere!

Smart bruk av data skaper langt større fortrinn enn tidligere. Har din virksomhet de nødvendige forutsetningene for å lykkes?

today

24. March 2021

schedule

kl. 09.00-10.00

Tenk hvor stor verdi det vil ha for banker og forsikringsselskaper dersom alle ansatte tok bedre beslutninger. Hva hvis vi kunne fortelle deg at det er fullt mulig – bare ved å bruke tilgjengelige data på en smartere måte?

Du lar deg kanskje skremme av de unge, innovative fintech- og insurtech-selskaper som kan true eksisterende aktører med sine nye, datasentriske forretningsmodeller og sin overlegne fleksibilitet. Men betyr det at store, etablerte aktører vil bli utkonkurrert de nærmeste årene, og at eksisterende forretningsmodeller ikke lenger vil gjelde? Heldigvis ikke.

Det vi derimot kan si med sikkerhet, er at tilgangen på og bruken av data skaper langt større fortrinn enn tidligere. Det handler om å gi ansatte muligheten til å ta bedre beslutninger raskere.

Nøkkelen for å få det til er at du er nødt til å jobbe datadrevet. Utfordringen for mange bank- og finansaktører er at de ikke har gitt seg selv de nødvendige forutsetningene for å lykkes med dette. Vi skal hjelpe deg litt på vei i vårt webinar.

Få konkrete eksempler på hvordan andre har gjort det, samt gode råd til hvordan du kan forankre prosessen i organisasjonen slik at dere sammen kan bygge en kultur som fremmer datadrevne beslutninger.

fredrik-cut

Fredrik Prøsch Hage er Senior Business Consultant & Data-driven Business Lead i Itera, og hans hovedfokus er å bistå ledelsen hos Iteras kunder på reisen mot å bli mer datadrevet og rådgi rundt hvordan bedrifter kan utnytte data til å skape forretningsverdi. Han har bred erfaring fra ulike bransjer og har ledet alt fra større transformasjonsprosjekter til korte, intensive data analytics prosjekter. Fredrik mener at det blir stadig viktigere å ta bedre beslutninger raskere, og at data er nøkkelen til å få til nettopp dette.

stefan

Stefan Astroza, Head of Smart Banking i Itera, jobber med de strategiske og forretningsmessige mulighetene digitalisering og ny teknologi skaper. Han er i tillegg analysesjef i Cicero Consulting, et heleid datterselskap av Itera. Han er en erfaren rådgiver og analytiker med omfattende kunnskap om konkurranselandskap, trender og kundebehov i bank- og forsikringsbransjen. Stefan er lidenskapelig opptatt av fremtidens finansbransje med sluttbrukerne i fokus.

PÅMELDING

Webinaret er en del av en læringsreise vi gjør sammen med DigitalNorway og Finansforbundet i hvordan din bedrift kan bli mer konkurransedyktig med riktig bruk av data. Læringsreisen hjelper deg med å forstå hva data egentlig er og gjør deg i stand til å diskutere hvordan data kan skape verdi i din bedrift.

finansforbundet logo
digitalnorway logo