Prompt: Futuristic painting of robot holding a human. Created with Dall-E, API in Azure Open AI.

Prompt: Futuristic painting of robot holding a human. Created with Dall-E, API in Azure Open AI.

Generativ AI - Fra Hype til handling

Generativ AI udvikler sig hurtigt og teknologiens potentiale er for alvor blevet aktualiseret gennem ChatGPT, som flere beskriver som «iphone-øjeblikket» inden kunstig intelligens. Det er derfor ikke så rart at mange ønsker at udforske hvordan teknologien kan tages i brug og hvilke udfordringer som opstår i mødet med denne nye teknologi.

Skrevet af Andreas Almquist, Direktør Digital Advantage

I denne artikel vil jeg gennemgå hvad generativ AI er og hvordan det skiller sig fra «traditionel» kunstig intelligens. Vi vil se på hvorfor vi tror teknologien vil vare samt give et overblik over hvilke brugsområder som kan være aktuelle og hvad som er vigtigt at tænke på før generativ AI tages i brug. Til sidst vil jeg komme med nogle konkrete tips for hvordan Generativ AI kan sættes i arbejde. Fokusset er på hvordan Generativ AI kan forbedre og forstærke, fremfor at erstatte. Målet er at hjælpe de som ønsker at navigere i både potentialet for værdiskabningen og risikoer gennem brug af generativ AI.

Hvad er Generativ AI og hvordan skiller den sig fra traditionel AI?

 

Foundation-modeller

Den underliggende teknologi som muliggør Generativ AI er en type kunstige neurale netværk som kaldes "foundation-modeller". De kaldes «foundation»-modeller fordi de fungerer som udgangspunkt for udviklingen af mere avancerede og domenespesifikke maskinlæringsmodeller. Disse neurale netværk er inspireret af nervecellerne i hjernen og trænes gennem en teknik kaldet «dyb læring», efter de mange dybe lag i netværket (og menneskehjernen).

Dyb læring, som for eksempel ansigtsgenkendelse når du låser mobilen op, står bag meget af udviklingen inden AI de sidste år. Disse modeller har flere egenskaber som skiller dem fra traditionelle AI-teknologier og maskinlæringsteknikker, og jeg vil gå nærmere ind på nogle her.

 

Trænes på store data

Mens andre maskinlæringsmodeller bliver trænet på specifikke datasæt, trænes foundation-modeller på ekstremt store og varierede mængder ustrukturerede og uklassifiserede data.

Den type foundation-modell som ChatGPT baseres på, kaldes en stor sprogmodel (large laguage model /LLM). Den trænes på enorme mængder tekst som dækker et bredt spekter af emner og sprog. ChatGPT er for eksempel trænet på 300 milliarder ord hentet fra bøger, webformularer, artikler m.m. Det bruger "opmærksomhedsmekanismer" (attention mechanisms) for at hjælpe modellen fokusere på det som er relevant for den at lære noget om. Dette gør det muligt at identificere ordmønstre, sammenhænge og kontekst i brugerens spørgsmål.

Selv om andre dyb læring-modeller kan håndtere betydelige mængder ustrukturerede data, bliver de sædvanligvis trænet på mere specifikke dataset. For eksempel kan en model trænes på en bestemt mængde billeder for at kunne genkende visse objekter på fotografier.

 

Skabe helt nyt indhold

«Generativ» betyder at «generere» og det er her den store forskel er. Modellene generer ny tekst, data, billeder, musik, video eller tale baseret på input den er trænet på.

Generativ AI kan skabe helt nyt indhold, ofte i ustruktureret format som tekst eller billeder. Frem til nu har AI kun beskrevet, forudsagt eller givet anbefalinger baseret på eksisterende information. Generativ AI kan «forstå» information og omdanne den til relevant kundskab som kan bruges til at skabe nyt indhold med forskellige kontekster og formater. Et eksempel på dette er når ChatGPT har bestået den amerikanske advokateksamen eller DALL-E har vundet kunstpriser. Evnen til at skabe noget helt nyt er nok meget af grunden til den store opmærksomhed teknologien får.

 

Udføre flere opgaver samtidig

Tidligere kunne maskinlæringsmodeller ofte kun udføre én opgave af gangen, for eksempel klassificere objekter på et billede eller lave en forudsigelse. Til forskel kan en foundation-modell udføre begge disse opgaver og skabe nyt indhold, samtidig.

Dette er fordi modellene lærer sig mønstre og relationen fra den enorme mængden data de trænes på. Det gør dem i stand til at forudsige hvilket ord i en sætning, eller pixel i et bilde, som er det statistisk mest sandsynlige baseret på alle dataene modellen er trænet på. Det er derfor ChatGPT kan svare på spørgsmål om alt muligt og DALL·E og Stable Diffusion kan generere billeder baseret på en beskrivelse fra brugeren. Det handler om lært sandsynlighed.

 

Grundlaget for meget andet

Som navnet tilsiger, danner en foundation-model grundlaget for at bruge modellen på mange andre brugsområder. En foundation-modell kan sammenlignes med at lære at køre bil. Har du først lært trafikregler, gas og bremse, kan du med lidt ekstra indsats køre andre biler, som en buss eller lastebil.

The Itera office in the future, made as a painting by picasso. Created with Dall-E, API in Azure Open AI

Prompt: The Itera office in the future, made as a painting by picasso. Created with Dall-E, API in Azure Open AI.

Hvorfor vil Generativ AI vare?

Vi i Itera tror at Generativ AI vil overleve hypen, og skabe reel værdi over tid. Her er fem grunde til hvorfor:

Reel brug, i skala
1. Sammenlignet med mange andre teknologier, har generativ AI allerede bevist sin værdi og potentiale i mange brancher. Teknologien bliver brugt til at generere realistiske billeder, skabe ny musik, producere overbevisende tekster og meget mere. Mange har taget generativ AI i brug for at automatisere, forbedre og forstærke arbejdsprosesser, med imponerende resultater.
Evne til at løse komplekse problemer
2. Generativ AI har vist sig at være effektiv i at løse komplekse problemer som tidligere har været udfordrende eller umulige for traditionelle metoder. Den kan generere nye ideer, kreative løsninger og realistiske simuleringer. Denne evne til at takle kompleksitet og levere værdifuld indsigt gør Generativ AI til en teknologi som vil være efterspurgt og relevant i fremtiden.
Bygger på underliggende succesfuld teknologi
3. Generativ AI bygger på grundlæggende koncepter og metoder fra machine learning og kunstig intelligens. Selv om udviklingen på disse fagfelter har vært igennem flere bølgedaler, har de allerede vist sig at skabe stor værdi i lang tid. Machine learning og kunstig intelligens er blevet integreret i dagliglivet gennem stemmegenkendelse, anbefalingssystemer og markedsføring.
Kontinuerlig forskning og udvikling
4. Der er kontinuerlig forskning og udvikling indenfor Generativ AI. Der investeres meget akademisk og teoretisk kapacitet i at forbedre algoritmerne og teknikker som ligger til grund for generativ AI. Der er også stor udvikling indenfor områder som må udvikles for at holde trit med teknologien, så som regulativer, etik og privatliv. Denne kontinuerlige udvikling bidrager til at forbedre ydelsen og pålideligheden og viser at det er en seriøs og langsigtet indsats for at videreudvikle teknologien.
Øgende investering og interesse
5. Generativ AI har tiltrukket sig betydelige investeringer og interesse fra både forretningslivet og akademiske institutioner. Engagementet og investeringen indikerer at Generativ AI er mere end bare en kortvarig trend. Virksomheder og organisationer ser potentialet og de reelle værdier som kan opnås gennem Generativ AI, og investerer derfor resurser i at udvikle og implementere teknologien.

Hvad kan det bruges til?

Store sprogmodeller som ChatGPT har fået meget opmærksomhed og er nok grunden til den store interesse indenfor området. Men fordi generativ AI er multimodal, strækker dens potentiale sig langt ud over tekst.


Mulighederne til at forbedre hvordan arbejde udføres og effektiviseres er mange. Eftersom teknologien udvikler sig og bliver mere moden, kan denne typen Generativ AI integreres i arbejdsgange for at automatisere opgaver og udføre specifikke handlinger direkte. Et eksempel som ofte træder frem er hvordan teknologien kan ændre rollen i softwareudvikling og accelerere udbredelsen af lavkodeapplikationer.

Domenespecifik træning

Siden foundation-modeller er forhåndstrent på massive mængder data danner de ofte udgangspunktet for udviklingen af mere avancerede og ofte domenespecifikke modeller. De accelererer derfor udviklingen af AI ved at de lader virksomheder finjustere og bygge videre på modellerne for deres specifikke brugsområder og behov.  Denne evne til at skabe domænespecifikke sprogmodeller "på bagsiden" af fundamentmodeller accelererer den tid, det tager at skabe værdi fra måneder til uger. Dette er måske et af de mest lovende områder for værdiskabelse gennem brug af generativ AI.


I det utal af potentielle use cases er det godt at kende nogle overordnede applikationer, hvor teknologien kan skabe værdi. Da generativ AI kan multitaske, er én use case ofte forbundet med flere af disse anvendelser på én gang:

 1. Generere
  En softwareudvikler kan udfordre generativ AI til at generere hele kodelinjer eller foreslå forbedringer af eksisterende kode, der øger ydeevnen eller gør koden lettere at læse.


 2. Redigere
  En marketingmedarbejder kan bruge generativ AI til at tilpasse et budskab til deres virksomheds brandprofil og sprogudtryk, eller en designer kan bruge generativ AI til at støtte dem gennem designprocessen.

 3. Klassificere
  Et callcenter kan bruge generativ AI til at forstå og kategorisere kundeforespørgsler baseret på kundebehov og tilfredshed.


 4. Syntetisere
  Medarbejdere kan stille tekniske og komplekse spørgsmål til en virtuel ekspert, der bruger generativ AI til at forklare domæne- eller virksomhedsspecifikke oplysninger (se "domænespecifik træning ovenfor").
Itera - 4

Prompt: Business executive looking at computer screen with art made by AI, folding arms and wearing glasses. Created with Dall-E, API in Azure Open AI.

Hvad er vigtigt at tænke på før Generativ AI tages i brug?

Generativ AI har potentialet til at generere indhold, der kan påvirke brugere og samfund på forskellige måder. Det er derfor vigtigt at bruge teknologien ansvarligt og overveje både etiske og juridiske konsekvenser.

Man skal være opmærksom på muligheden for at generere fejlagtigt, vildledende eller skadeligt indhold. Det er også vigtigt at forstå og overholde intellektuelle ejendomsrettigheder, regler om beskyttelse af personlige oplysninger og andre juridiske krav relateret til data og genereret indhold.

Området for ansvarlig brug af AI er ikke nyt, og det juridiske landskab udvikler sig mere, efterhånden som teknologien udvides. Her er nogle vigtige områder, du skal være opmærksom på:

Privatliv

Der kan opstå bekymringer om beskyttelse af personlige oplysninger, hvis brugerne indtaster oplysninger, der senere ender i modelresultater på en måde, der gør enkeltpersoner identificerbare. Generativ AI kan også bruges til at skabe og sprede ondsindet indhold såsom desinformation, deepfakes og hadefuld tale.

Sikkerhed

Ondsindede aktører kan bruge generativ AI til at skabe mere sofistikerede phishing-angreb mod forbrugere eller kunder. Det er også muligt at integrere "bagdøre" i modellerne samt manipulere input (prompt) for at producere skadelige resultater. For eksempel kan en teknik kaldet "hurtig injektion" narre modellen til at levere forkerte resultater til slutbrugeren.

Kvalitet og pålidelighed

Dagens fundamentmodeller er ikke fejlfri og kan give unøjagtige eller upålidelige resultater. Det er vigtigt at evaluere og validere dine modellers ydeevne, i god tid før de sættes i produktion. Man bør også have en mekanisme til løbende at overvåge og kontrollere resultaterne samt have tilstrækkeligt menneskeligt tilsyn til at rette eventuelle fejl eller udeladelser. Man bør være forsigtig med at integrere generativ AI uden menneskelig overvågning i applikationer, hvor forkerte svar kan forårsage skade, eller hvor forklarlighed er påkrævet.

Forklarlighed

Generativ AI er afhængig af neurale netværk med milliarder af parametre, hvilket udfordrer vores evne til at forklare, hvordan et givet svar produceres.

Retfærdighed (bias)

Modellerne kan generere algoritmisk bias på grund af utilstrækkelige træningsdata eller beslutninger truffet af dem, der udvikler modellerne. Dette skaber bias i modellerne. Et berømt eksempel er Amazons pilotprojekt med AI-rekrutteringsværktøj, som blev bygget på en maskinlæringsmodel, der favoriserede mænd. Alle modeller til maskinel indlæring indeholder bias, da der ikke er noget perfekt datasæt at træne dem på. Det er derfor et spørgsmål om at forstå og reducere kæberne, snarere end at tro på, at man kan fjerne dem.

Brugeroplevelse og tillid

Generative AI-systemer interagerer med brugerne og påvirker deres oplevelse. Det er vigtigt at sikre, at brugen af generativ AI forbedrer brugeroplevelsen og skaber værdi. Man skal være opmærksom på eventuelle negative virkninger, såsom generering af indhold, der kan føre til forvirring, misforståelser eller manglende tillid fra brugerne. Det er vigtigt løbende at engagere brugerne, lytte til feedback og tilpasse den generative AI-løsning for at sikre, at den opfylder deres behov og forventninger.

Miljømæssig indvirkning

Udvikling og uddannelse af grundlæggende modeller kan føre til skadelige sociale og miljømæssige konsekvenser. At træne en stor sprogmodel kan svare til at udlede over 300 tons kuldioxid.

Itera - 1

Prompt: A beautiful rose in sunset on the beach. Created with Dall-E, API in Azure Open AI.

Hvordan sættes Generative AI i arbejde?

Data, analyse og Kunstig intelligens har længe stået højt på selskabernes digitale agenda og ambitioner. En undersøgelse foretaget af Itera i 2021 viste, at 63% af virksomheder på tværs af brancher har en strategi, der klart fokuserer på brug og udnyttelse af data.

Mange har udnyttet teknologi til at forbedre deres digitale tjenester, skabe nye produkter, realisere operationelle forbedringer og skabe nye indtægtsstrømme. Mange af disse succeser kommer fra brugen af gennemprøvet teknologi rettet mod et specifikt formål. Generativ AI repræsenterer en teknologi, der skaber en spændende verden af nye muligheder.

Forundersøgelse og gennemførelse

Der findes ikke én opskrift på, hvor og hvordan man starter, men en forundersøgelse kan være et godt sted at starte. Gennem dette kan man konkretisere overordnede applikationer og specifikke brugssager, hvor Generativ AI kan realisere faktisk værdi for virksomheden.

Det er også vigtigt at have en realistisk forståelse af, hvad generativ AI kan og ikke kan. Use cases skal også kvalificeres til teknisk gennemførlighed baseret på eksisterende data og infrastruktur. Den forventede forretningsværdi skal kvantificeres, og praksis for ansvarlig brug og indførelse af teknologien skal sikres. Derudover vil omkostningerne ved implementering af generativ AI variere afhængigt af applikationen og dataene, der kræves til software, cloudinfrastruktur, teknisk ekspertise og risikostyring. Virksomheder skal tage højde for risikofaktorer, uanset anvendelse, og nogle vil kræve flere ressourcer end andre.

Svaret på, hvordan du kommer i gang, varierer fra virksomhed til virksomhed og mellem forskellige brancher. Nogle bør starte stort, mens andre kan udføre mindre eksperimenter. Den bedste tilgang afhænger af dit udgangspunkt, ambitioner og risikovillighed. Uanset hvad din ambition er, er nøglen at lære ved at gøre - fordi det ikke er klogt at vente.