Affärsvärdet av molntransformation

Vi står inför en global energikris och ett av Norges största energiföretag behövde hjälp med att beskriva sitt ”business case” för molntransformationen, att ta den från en rent teknisk transformation till att förstå hur den förverkligar ett riktiga affärsvärde.

Att skifta fokus till affärsvärdet visade sig vara nyckeln till att bli ett mer kundorienterat och datadrivet företag. Man har också en ambition att optimera och öka anpassningsförmågan, drivet av den ökade digitaliseringstakten.

Oklara fördelar med transformationen

Energibolaget har cirka en halv miljon kunder och deras huvudsakliga verksamhet är produktion, distribution och handel av el. Deras IT-plattform hade genom åren ådragit sig en teknisk skuld som riskerade att bromsa digitaliseringshastigheten i företaget.

Ett svar på detta var att påbörja transformationen till en modern molnplattform. Det var dock otydligt vilka investeringar som behövdes för att genomföra en transformation. Kostnadsprognosen var otydlig och likaså de nödvändiga aktiviteterna för att fånga det fulla affärsvärdet från molntransformationen.

A young woman is surrounded by monitors & their reflections displaying scrolling text & data

Hur man realiserar affärsvärdet av molnet

Itera anlitades för att utveckla investerings-underlaget för koncernens ledningsgrupp samt lyfta fram vilka aktiviteter som är nödvändiga för att fånga affärsvärdet.

  1. I nära samarbete med nyckelpersoner och koncernledningen kartlades systemportföljen för att hitta vilka applikationer, infrastruktur och servrar som kunde tas bort, flyttas, moderniseras eller ersättas i molnlösningen.

  2. Övergångskostnaderna och alternativkostnaderna specificerades. Detta inkluderade att identifiera nödvändiga investeringar i samband med optimering och molntransformation, spridda över en investeringsperiod.

  3. Analys av förväntad vinstrealisering genomfördes, vilken beskriver företagets ytterligare potential för digitalisering och för att optimera, förbättra och effektivisera arbetsflöden i organisationen.

  4. En övergripande plan med nyckelaktiviteter för att realisera affärsfördelarna med molnet förbereddes och detaljerades.

Ett självklart val att flytta till molnet

Genom att beskriva vad som skulle krävas för att skapa en ny moln-baserad, modern och flexibel teknisk plattform, samt vilket affärsvärde som kunde realiseras, blev det uppenbart att det transformationen skulle skapa värde för organisationen.

Ärendet godkändes enhälligt av koncernens ledning och håller nu på att verkställdas. Företaget är redo att fånga hela affärsvärdet av molntransformationen.