Utveckling & Arkitektur

Vi tar din teknologi på allvar

Teknikens förmåga att transformera är en drivkraft för oss. Därför har vi en bred kompetens inom olika teknologier, programmeringsspråk och ramverk

Att utveckla värde för våra kunder

Vi är involverade i alla faser av utvecklingsprocessen, från att analysera användarbehov, definiera funktionella och icke-funktionella krav, designa tekniska lösningar, utveckla, testa och sätta upp produktion – allt för att skapa affärsvärde för kunden.

Våra arkitekter utarbetar tydliga strategier och planer för att hantera affärsbehov, eventuella begränsningar, risker, styrning och säkerhet.

Utviklere

Vi har hundratals certifierade och kvalificerade utvecklare som löser komplexa utmaningar för våra kunder baserat på ”use-cases” och ett datadrivet förhållningssätt

PC med kode
Exempel på vad vi utvecklar:
  • Digitala tvillingar för förenklat underhåll av stora installationer inom industrin
  • Aviseringstjänster baserade på sensorteknik
  • Smarta koncept för byggnader och energi
  • Självbetjäningslösningar
  • Lösningar för ärendehantering

Kontakta oss

Låt oss identifiera vad vi kan transformera, bygga och innovera tillsammans.