Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Itera strävar efter att bli erkända som specialister på att skapa hållbara affärer. Vi har gjort hållbarhet till en drivkraft för våra tjänster och lösningar, med engagerade medarbetare som vill hjälpa till att göra skillnad – och vi har fantastiska partner som kommer att accelerera affärsmöjligheter för en grönare framtid.

Digitalisering och hållbarhet går hand i hand

Tekniken är alltmer en drivkraft och en förutsättning för mer hållbara lösningar. Iteras konkurrensfördel är att vi har kompetens, erfarenhet och realiseringsförmåga som lever upp till våra intressenters förväntningar. Vi strävar ständigt efter att integrera hållbarhet i våra leveranser.

Vi lever upp till förväntningarna

Itera har många kunder, partner och medarbetare. Vi påverkar deras dagliga aktiviteter – och de påverkar oss. För att få inblick i vad de förväntar sig och kräver av oss har vi uppdaterat vår intressent- och väsentlighetsanalys, vilken ger värdefull input till Iteras strategiska affärsbeslut.

Baserat på intressent- och väsentlighetsanalysen har vi prioriterat följande ämnen:

 • Leverera, ofta tillsammans med partner, kompletta, digitala, hållbara lösningar
 • Skapa en stabil och ansvarsfull avkastning på investeringen
 • Se till att alla medarbetare behandlas lika och känner sig inkluderade i en allt mer mångfaldig kultur
 • Fokusera på medarbetare – människor först
Itera Stakeholders

70%

av FNs 169 hållbarhetsmål kan direkt stödjas med hjälp av digitalisering och teknik.

Våra prioriterade mål för en hållbar verksamhet

Itera har åtagit sig att vara en del av den globala ansträngningen att skapa en hållbar värld. I vårt strategiarbete blev det tydligt att Itera inte kan bidra meningsfullt till alla FN:s 17 hållbarhetsmål. Vi väljer därför att prioritera de mål där vi kan göra skillnad.

E_WEB_05

5: Jämställdhet

"Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt"

E_WEB_09

9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

"Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation"

E_WEB_11

11: Hållbara städer och samhällen

"Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara"

E_WEB_12

12: Hållbar konsumtion och produktion

"Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster"

Vi är öppna med vad vi gör

Itera redovisar sitt hållbarhetsarbete på ett transparent sätt, vilket ligger i linje med de ökande krav som ställs på börsbolag. Itera har en fastställd rapporteringsstruktur som vi regelbundet använder för att rapportera om våra mål, var vi befinner oss i förhållande till dem och vilka åtgärder vi har vidtagit för de nyckeltal vi har prioriterat.

Screenshot 2022-06-21 at 17.14.02

1. Väsentlighetsanalys

 • Identifiering av intressenter och kartläggning av deras intressen
 • Identifiering av relevanta teman för företaget
 • Prioritering

2. Verksamhetsledning

 • Inkludera väsentliga risker och möjligheter i den operativa ledningsprocessen
 • Definiera mål och indikatorer för ämnen av väsentlig betydelse
 • Säkerställ robusta interna processer för ESG-datainsamling och hantering

3. Kommunikation

 • Informationskvalitet
 • Presentationsformat
 • Gör ESG information tillgänglig

Certifiering och partner

Eco-lighthouse
Ecovadis badge2
UN Global compact
Nasdaq ESG
SHE Index

Vårt hållbara värdeskapande

Vi tar ett helhetsgrepp på hur vi bidrar till hållbart värdeskapande. Vår grund är vår vision och strategi, vår styrka och våra kärnleveranser. När dessa kombineras skapas värde för våra kunder, våra medarbetare, våra ägare och samhället.

Vår vision och strategi

Vision
Make a difference

Strategisk position
Specialisten på att skapa hållbara digitala affärer

FNs globala mål prioriterade av Itera

5. Jämställdhet

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbara städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och produktion

Våra styrkor

Expertis
Teknik, design och affärsexpertis som används på rätt sätt bidrar till hållbarhet

Engagemang
Våra medarbetare är motiverade att göra skillnad

Kundportfölj
Vi har påverkan på många av de största företagen i Norden

Vi integrerar hållbarhet i våra leveranser

Vi etablerar innovativa och framåtblickande partnerskap som stärker och utvecklar våra hållbara lösningar

Våra huvudsakliga aktiviteter

Förverkliga hållbar innovation
Identifiera, sälja och leverera projekt

Testa-och-lär-metoder

Hållbarhet i verksamheten
Teknik och digitalisering är förutsättningar för den gröna omställningen. Med våra tjänster bidrar vi till en hållbar lösning

Samarbetspartner
Vi söker partnerskap som stärker vår hållbara verksamhet

Vårt värdeskapande

Investerare
Långsiktiga och etiska investeringar

Kunder
Attraktiva partner med tydlig ståndpunkt och bidrag till hållbarhet

Anställda
Projekt med syfte i ett värdebaserat företag

Samhälle
Seriös affär och ansvarsfull arbetsgivare