Fra serverpark til sky - absolut ingen nedetid

Da Itera gik fra at levere traditionelle driftstjenester fra et fysisk datacenter til at levere tjenester fra topmoderne cloud-platforme, åbnede der sig muligheden for, at Kontrollrådet kunne migrere hele IT-strukturen til skyen, nærmere bestemt Azure. Det var en sikker rejse uden nedetid overhovedet.

TEAMET

1x Projektleder

1x Infrastruktur

2x Solution architect

1x Network

1x Office 365

1x Database

1x Identity

Om Kontrollrådet

I over 50 år har Kontrollrådet været en vigtig del af bygge- og betonindustrien i Norge. De administrerer certificeringer i byggevarer og tilbyder tjenester til både offentlige og private virksomheder. I dag er ca. 750 virksomheder tilsluttet deres forskellige ordninger, og der gennemføres omkring 900 certificeringer årligt. De håndterer omkring 8000 dokumenter (af typen .doc, .xls og .pdf), derudover er der løbende opdateringer af deres database med kundeinfo og status for certificeringer.

Kontrollrådet tilbyder systemcertificeringer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, foruden produktcertificeringer for blandt andet fabriksbeton, tilslag og asfalt.

Kontroll-rådet_blue

De «gamle» servere skulle slukkes

For de fleste organisationer er visse typer software centrale i deres drift. For Kontrollrådets vedkommende er der tale om et sagsbehandlingsværktøj.

Et fælles problem for mange organisationer er risikoen ved at tage gammel software op i skyen. Hvis flytningen ikke sker kontrolleret og med den rette kompetence, kan man i værste fald miste kontrollen over data, adgangskontrol og omkostningerne.

Dette var også tilfældet for Kontrollrådet, men da Itera skulle påbegynde processen med at slukke for vores egne virtuelle servere, var der ikke et  andet valg end at flytte løsningen op i skyen. Et scenarie, der vil blive mere og mere almindeligt i de kommende år.

Kontrollrådet har været kunde hos Itera i ti år, og har været på en rejse fra fysiske servere i et serverrum, via virtuelle servere de seneste seks år, til i dag at have deres systemer og Office 365 i Microsoft Azure.

Madame Monet Embroidering (1875) by Claude Monet. Original from the Barnes Foundation

Madame Monet Embroidering (1875) by Claude Monet. Original from the Barnes Foundation

– Kontrollrådet viste nysgerrighed og åbenhed i samarbejdet med Itera som partner, hvilket førte til både nye muligheder og omkostningsbesparelser. Ikke kun var det værdifuldt for begge parter, men også sjovt og spændende for hele projektgruppen.

Øystein Øren

Prosjektleder, Itera

Minimere omkostninger, rigge til fremtiden og reducere udslip

En anden vigtig driver for Kontrollrådet, når det kommer til at migrere til skyen, var at reducere driftsomkostningerne (OPEX). Med dette som udgangspunkt blev det vigtigt at lave en grundig gennemgang af strategi og planlægning tidligt i forløbet. Efter 2-3 år vurderedes det, at der vil ses værdimæssige resultater af denne investering (ROI).

Udover at reducere omkostningerne var det vigtigt for Kontrollrådet at migrere til skyen, så de var parate til at bruge nye teknologier, og dermed kunne ruste sig til et øget innovationstempo. Kontrollrådet er optaget af, at deres kunder skal opleve, at de er fremtidsorienterede og moderne, og for at være det vil de løbende undersøge nogle teknologiske muligheder. At flytte til skyen gør dette nemmere, og de behøver ikke at bruge tid på simple daglige opgaver.

Bæredygtighed er vigtigt for mange, herunder Kontrollrådet. Ved at skifte til Office 365, som inkluderer Teams, var de i stand til at reducere deres klimaaftryk ved at skære ned på transporten for i stedet at kunne gennemføre møder digitalt.

Hvordan får man gammelt software sikkert op i skyen?

Et vigtigt skridt, før vi begyndte selve migreringsprocessen, var en grundig kortlægning. I denne fase har vi gennemført en række møder og interviews for at få et godt overblik over den aktuelle situation med hensyn til eksisterende servere, services og applikationer. Processen tog i alt 200 timer, og op til 10 af vores konsulenter var involveret. Den grundige kortlægningsfase har været afgørende for, at migreringen er gået så godt.

Derefter planlagde vi omhyggeligt selve migreringsoperationen. Det gjorde vi blandt andet ved at studere andre best-practices i samarbejde med Microsoft, indenfor adoptionsrammerne, for at finde den bedste cloud-løsning til Kontrollrådet.

Endelig udviklede vi fundamentet i Kontrollrådets cloud-område, en sikker landingszone, hvor målet var at varetage al sikkerhed og governance, services og oppetid. Dette område skulle varetages af vores CCoE (Cloud Center of Excellence).

– Vi har nu nemmere og mere sikker adgang til alle vores filer og systemer. Det har igen ført til bedre udviklingsmuligheder og lavere omkostninger for os. Vi ønsker en omkostningsreduktion på omkring 30 % i forhold til tidligere, og vi ser, at investeringen i en ny løsning er tjent ind inden for 1,5-2 år.

Jan Karlsen

Tidligere daglig leder, Kontrollrådet.

Migrering af sagsbehandlingsværktøjer til Azure

Migreringen af ​​det gamle sagsbehandlingsværktøj tog mindre end otte uger at gennemføre. Selve migreringen foregik dog på én nat.

  • Office Exchange blev skiftet til Office 365
  • Active Directory blev migreret
  • Gik fra On-premise storage til Onedrive for Business
  • Software Innovation blev migreret

Rejsen op i skyen var vellykket og blev gennemført uden nedetid.
Cloud and Application Services

IaaS og SaaS: en hverdag uden opdateringer, nye investeringer eller uforudsigelighed

Når Kontrollrådet har flyttet al software til Azure, er de flyttet til IaaS (infrastruktur som en tjeneste).

IaaS er en type cloud computing-tjeneste, der tilbyder essentielle databehandlings-, lagrings- og netværksressourcer på efterspørgsel, på en pay-as-you-go-basis. Migrering af organisationens infrastruktur til en IaaS-løsning bidrager til vigtige forretningsmæssige fordele:

  • Elimineret behov for vedligeholdelse af lokale datacentre
  • Reducerede hardwareomkostninger
  • Forretningsindsigt i realtid

Derudover har vi hjulpet Kontrollrådet med at implementere en cloud-baseret Office 365-løsning, som er en type SaaS (Software as a service).

SaaS leverer en komplet softwareløsning, som du køber på forbrugsbaseret basis fra en cloud-tjenesteudbyder (såsom Itera). Brugen af ​​et program lejes for organisationen, og brugerne forbinder over internettet.

Med SaaS kan du komme hurtigt i gang med et program med minimale forudgående omkostninger. Du undgår også, at softwaren er forældet, ikke har de rigtige integrationer eller at du skal foretage nye investeringer for at opgradere.

Kontakt os

Lad os identificere, hvad vi kan transformere, bygge og innovere sammen.