Et fagmiljø på de ansattes premisser

Grunnmuren i Itera er kompetanse, og hver ansatt er en viktig byggestein. Derfor er våre ansatte det viktigste vi har. Det er nemlig de som er Itera.

Woman leading a workshop

For at våre ansatte skal ha gode rammer for å utvikle seg og vokse er det viktig for oss å bygge opp et sterkt fagmiljø. Hos oss tror vi det gjøres best ved å sette de ansatte i sentrum, og la fagmiljøet utvikles på de ansattes premisser.

I Itera er det derfor våre kolleger selv som legger føringer for egen læring, og på den måten bygges det en sterk kultur som hele tiden jobber for å bli enda bedre – sammen. 

Developer working in office

Det interne miljøet er noe av styrken i Itera. Lidenskapen for faget og deling av kompetanse gjør at vi får en sterkere tilknytning til hverandre.

Martin Baklid

Utvikler

Practices – en rik fagutviklingsmeny

 

Martin er en av våre ansatte som engasjerer seg ekstra mye for at kollegene hans skal få et godt kompetansetilbud. Ved siden av å jobbe som utvikler, er han involvert i det vi kaller “practices”.

 

 

Martin er en del av .NET-gruppen, og planlegger både fysiske og digitale arrangementer.

– Vi forsøker å gjennomføre fagkvelder og andre eventer så ofte vi klarer. Noen av dem er lavterskel, som «youtube og pizza», andre ganger går vi dypere til verks i faget – enten ved å bruke våre egne eksperter eller eksterne. En variert meny gjør at du alltid vil finne noe som er interessant, enten du ønsker noe sosialt eller faglig, sier han.

Code on laptop

Stolte fagnerder som deler med hverandre

Martin påpeker at det beste med fagmiljøet er folkene som utgjør miljøet. Det er han ikke alene om, for de aller fleste vi snakker med trekker frem kollegene som det beste ved Itera. Ikke bare fordi de er en fantastisk gjeng, men også fordi de er nysgjerrige og har en faglig stolthet.

Du vil kunne snakke med en Itera-ansatt om de mest nerdete ting langt utover natten – og den faglige stoltheten vil du finne uavhengig om du snakker med en utvikler, forretningsrådgiver eller designer.

Fellesskapet er noe vi setter høyt i Itera, hvor kompetansedeling er sentralt. Når de ansatte er ute hos kunde vil de jobbe tverrfaglig, og tett sammen med andre Itera-ansatte fra andre fagområder. Ønsker de å lære noe nytt utenfor sitt kjerneområde, får de mulighet til det. Vi deler vår kompetanse med hverandre – hele tiden.

Two developers laughing at screen

Kollegene mine er ambisiøse, men det er nok den nysgjerrigheten og interessen for faget som er det aller morsomste. Folk stiller spørsmål, og når du stiller spørsmål får du svar. Det skaper engasjement, og det er nettopp det som gjør fagmiljøet så bra.

Martin Baklid

Utvikler

Fasiten er ikke satt – du kan være med på å utarbeide den

Når vi jobber med kunder, jobber vi innenfor områder som er i kontinuerlig utvikling. Da er det naturlig at vi også tester ut nye ting, og lærer av dem. Det er noe av det unike med Itera. Vi ønsker å være i bevegelse. Hvordan vi endrer oss, er mye opp til hvilken retning våre ansatte ønsker å gå, og hva kundene ønsker av oss.

Medbestemmelse, deltakelse og samarbeid er viktige prinsipper hos oss. Et eksempel er kompetanseportalen Level Up, som har blitt satt på agendaen etter ønske fra de ansatte. Level Up er Iteras overbyggende konsept for all kompetanseutvikling, og samler de beste læringsressursene fra både interne og eksterne kontekster, enten det er egen metodepraksis eller dokumentasjon fra internasjonale fagkonferanser og andre anerkjente kilder.

Et annet eksempel er hvordan ansatte involveres i viktige prosesser som har betydning for utviklingen av selskapet.

– For eksempel deltok jeg tidlig på fagintervjuer med potensielt nye kolleger. Da handlet det om å finne ut om personen vil passe inn hos oss, både faglig og personlig. Du får tidlig en følelse av å ha muligheten til å påvirke, sier Martin.

Noe av det vi setter mest pris på er å ønske nye kolleger velkommen til oss – kolleger som deler vårt ønske om å utgjøre en forskjell, både i arbeidet vårt og for hverandre.