Teknologenes bærekraftsfestival

Fredag 11. November var alle våre teknologer samlet for en dag med fullt fokus på bærekraft. Festivalen fant sted på Rebel i Oslo, og de fikk oppleve både inspirerende taler og kreative workshops. Bærekraft skal være en del av grunnlaget i alt vi gjør, men for å klare det må vi ha kunnskap, fokus og samarbeid.

Hva

Artikkel

Tema

Teknologi og bærekraft

Lars Erik Røise

Teknologi betyr alt for det grønne skiftet og en bærekraftig fremtid. Men det kan være vanskelig å forstå det, fordi det nettopp er en liten del i absolutt alt som gjøres. Det er det denne dagen skal hjelpe å belyse.

Lars Erik Røise

Chief Consultant

Teknologi som driver for det grønne skiftet 

Dagen ble åpnet av leder for teknologi i Itera, Aimée Skevik, og hennes budskap var klart: På samme måte som digitalisering gjennomsyrer alt i dag, kommer bærekraft til å gjennomsyre alt vi gjør i fremtiden. Teknologi er nøkkelen til å få det til.

«De som lykkes med bærekraft kommer til å være de tilpasningsdyktige organisasjonene som klarer å tenke helhet, bryter ned siloer og har fleksible systemer som er bygd for å håndtere endringer», sa hun.  

Mange organisasjoner har i dag store, tunge systemer som skal understøtte dagens forretningsmodeller. Dette kan vi som kunnskapsbedrift utfordre, og bygge systemer som tillater organisasjoner å eksperimentere, jobbe på andre måter og vise nysgjerrighet for nye forretningsmodeller. Det kan det også bli bærekraftige løsninger av.  

Hun trakk også frem FNs 17 bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hennes budskap er at teknologi er en driver for å klare disse målene. 

Aimée Skevik

– Det er de tilpasningsdyktige organisasjonene som lykkes med bærekraft, og som overlever i fremtiden

Aimée Skevik

Leder for teknologi i Itera

En enklere og mer bærekraftig digital hverdag for Norges innbyggere 

Dagens første keynote ble holdt av Mari Jøndahl (Markedssjef) og Jens Nørve (Avdelingsdirektør strategiske prosjekter og problemstillinger) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).  

De representerer en offentlig sektor som i dag består av over 70.000 digitale systemer, men som i fremtiden skal få færre inngangsporter og flere sammenhengende tjenester.

Vi fikk en historisk oppsummering fra Jens Nørve, som var en god påminnelse på hvor langt vi har kommet i digitalisering av offentlige tjenester. Men det er fortsatt en lang vei å gå, og mange overflødige IT-systemer skal i tiden fremover krympes.

Norge har kommet langt på digitalisering av offentlige løsninger, sammenlignet med mange andre land. Dette er blant annet fordi vi har identifisert noen store, viktige livsområder som angår de fleste og hatt fokus på å digitalisere disse, for eksempel skatt eller frikort. Dette er også bærekraftig, fordi vi minsker papirbruk og reisevei på å levere papirene.

Men det er ikke smart og grønt å ha altfor mange IT-systemer i offentlig sektor. For å rydde opp i dette, trenger de hjelp av kunnskapsbedrifter og teknologer, som oss. Ledere må i tillegg begynne å tenke helhetlig på innovasjon og bærekraft.

Kreative ideer fra noen av landets smarteste hoder

Itera har en uttalt bærekraftsstrategi hvor vi blant annet skal bidra til FN sine bærekraftsmål nummer 5 (Likestilling mellom kjønn), 9 (Industri, innovasjon og infrastruktur), 11 (Bærekraftige byer og lokalsamfunn) og 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon).

Disse var underlaget da teknologene skulle begi seg ut på dagens første runde med workshops, hvor de skulle kombinere målene med teknologi-buzzwords. I alt ti grupper skulle utvikle hver sin gründer-idé, som skulle presenteres på tre minutter.

Etter 45 minutter med workshop, var det tid for at alle gruppene skulle få presentere ideene sine foran et dommerpanel. Her var ideer som å bruke IoT til å pakke emballasje, pakker og containere smartere, for å spare plass, penger og drivstoff (som forøvrig ble vinnergruppa), og bruk av quantum computing for å måle luftforurensing i byer og regne ut effektive tiltak.

I tillegg var det flere grupper som ville bidra til likestilling ved hjelp av AI, NFT og Metaverse, eller bidra til krisehåndtering ved å ta i bruk virtuelle rom eller predikering.

Vinnergruppen «Tetris» fikk i premie at Itera støtter «One tree planted» med to trær per teammedlem.

Kjersti Krogmogen

Har ikke teknologi alt å si for bærekraft?! Det går jo blant annet igjen som en muliggjører for alle nye former for energidistribusjon. Et annet eksempel er å gjøre teknologiske løsninger mer bærekraftige enn de er i dag.

Kjersti Krokmogen

Front-end utvikler

Små dytt, stor effekt

Etter lunsj var det tid for en ny runde med kreativ tenkning, denne gang fasilitert av Iteras eksperter på bærekraftsstrategi og -kommunikasjon, Christopher Hjort og Einar Strømstad.

Seansen begynte med at vi tok «bærekraft-tempen», hvor alle i salen brukte mobilene til å svare på en rekke dilemmaer som vi så resultatet av i plenum. Her fikk alle i spørsmål hvor mye man selv gjorde for å bidra til det grønne skiftet, men også hva selskapet kan bli enda bedre på for å bidra.

Kika og Einar

Budskapet til Christopher og Einar i forkant av workshoppen var at gjennom små dytt kan man oppnå stor effekt. Ved å innføre «nudging» i dagliglivet kan vi ta mer miljøvennlige valg og bidra til holdningsendring. Dette kan vi i Itera gjøre enda mer av, i løsningene vi utvikler med våre kunder.

Deretter fikk alle ti team i oppgave å lage «nudgingløsninger», altså enkle grep og dytt som gjør det enkelt for oss forbrukere å leve litt mer bærekraftig. Løsninger som kom frem var blant annet en dings som hjelper å vise hvor mye strøm og vann du har brukt, og et lite merke på den minste toalett-skylleknappen som minner om at det bruker mindre vann.

Chris Searle

Jeg ønsker denne dagen og ikke minst fokuset velkomment, spesielt fordi vi alle kan trenge hjelp til å forstå hvordan vi kan koble vårt daglige virke, som er koding, til å bidra til det grønne skiftet.

Chris Searle

Chief Consultant

Nettsiders CO2-avtrykk

Som avslutning på det faglige programmet fikk vi en keynote fra Emilie Røsnæs, utvikler ved kontoret vårt i Fredrikstad. Hun snakket om status på CO2-utslipp i dag, og at IT-sektoren blant annet konsumerer ca 7% av all global elektrisitet.

Deretter ga hun oss en gjennomgang av en rekke nettsteder, og hvor bærekraftige de er.

Emilie Røsnes foredrag

Hvis man ønsker å forbedre CO2-avtrykket på en nettside må man se på SEO, copy writing, UX, optimalisere bilder og video, og font. I tillegg gjelder dette for utvikling: clean code, mindre JavaScript, optimalisere bilder og video, statiske nettsider, AMP, PWA, og biblioteker. Og i hosting: Server caching, datasenter nære brukeren, cloud-service, CDN.

Ada Jordal

Jeg er veldig fornøyd. Det virker som at folk har det gøy, og blir bedre kjent. Jeg tror dette vil åpne sinnet til flere, og få flere til å tenke at bærekraft er ikke så vanskelig som man trodde, og at det ikke kun handler om miljø. At de ser at mye av det de gjør i hverdagen bidrar til bærekraft.

Ada Jordal

Head of QA