Nordisk boligorganisation samlet i ét digitalt univers

OBOS, en af Nordens største boligbyggere, ønskede en platform, hvor de hurtigere kunne udvikle produkter og tjenester, der lettere skaber synergi imellem forretningsområderne, og hvor brugerne møder ét OBOS.

Itera-teamet

1x Digital designer

1x Content designer

1x Interaction Designer

Expertiseområder

Design

Om OBOS

OBOS blev etableret i 1929 og er en af ​​Nordens største boligbyggere. Gruppen ejes af over en halv million medlemmer. Hovedformålet er at bygge boliger til medlemmerne. Desuden tilbyder OBOS services inden for fast ejendom, ejendomsadministration, ingeniør- og byggeledelse og bankvirksomhed. Den vigtigste medlemsfordel er forkøbsretten på boligerne. Derudover får medlemmer rabatter på kulturtilbud, rejser, forsikringer og udstyr til hjemmet. OBOS har en række datterselskaber, blandt dem OBOS Block Watne og OBOS Sweden. 

obos_liggende

Mål for projektet

OBOS' forretningsområder udvikler sig konstant. Det gjorde deres digitale løsninger ikke. De levede hver især i deres egne teknologiske løsninger. For eksempel var mulighederne for krydssalg og hurtigt test af nye ideer og lancering af nye tjenester begrænsede. En række processer i organisationen, og kommunikation med medlemmer og kunder var også fragmenteret. 

Projektet med at bygge en ny indholdsplatform og migrere indhold til den var tværfagligt med vægt på teknologi og design.  

Teamet bestod af interne ressourcer i OBOS og faglig ekspertise fra eksterne bureauer - heriblandt dem fra Itera: Front- og backend udviklere, UX-designere og grafiske designere, indholdsdesignere, projektledere og product owners arbejdede i et metodisk og brugerorienteret samarbejde. 

Projektet blev opdelt i delprojekter og lanceret løbende, med den første lancering i efteråret 2019. Itera kom tidligt med i processen og forberedte blandt andet en Content Audit og et designsystem

Content Audit for en stærkere stemme

Branding og en god brugeroplevelse kræver et bevidst forhold til konsekvent og relevant kommunikation. Itera gennemførte en content audit, det vil sige en revision og analyse af indholdet af eksisterende kanaler for OBOS’ ejendomsmæglere. Her gav vi en vurdering af indholdets kvalitet og anbefalinger til videre udvikling. Denne indholdsrevision blev også en opskrift på, hvordan man udfører sådan en audit og analyse for andre forretningsområder i OBOS.  

Vintage byggeplass

"Det er utrolig spændende at arbejde med en kunde, der har et så bevidst forhold til brugeroplevelsen. Vi er stolte over at være med til at udvikle noget, der rammer så mange."

Jørgen Longem

Head of Interaction Design

Jørgen Longem

Designsystemet, brandets digitale designpulje

Som en del af sammenkoblingen af ​​de forskellige tjenester, er et designsystem et meget nyttigt værktøj - og Itera udviklede dette. Designsystemet samler retningslinjer og genanvendelige komponenter i et bibliotek. Her kan udviklere, designere, product owners og andre let finde - og bygge - løsninger med de samme genanvendelige komponenter. Komponenterne er designet, kodet, testet og skabt til at fungere med hinanden. 

Resultater

Fra 2019 til 2020 steg trafikken til Obos’  hjemmeside med 41,5%. 

Download af boligprospekter steg med 122%. 

Kontakt med ejendomsmæglere for at anmode om en værdiansættelse steg med 154%. Og i februar 2020 - sammenlignet med februar 2019 - steg besøget på medlemssiden Min side med 140%. 

Projektet er stadig i gang, og Itera bidrager til den videre proces med at skabe indhold til nye produkter og tjenester. Vi har også været involveret i migrering af indhold til OBOS Block Watne og i lanceringen af ​​OBOS Sverige. 

Trafikken til obos.no steg med 41,5% fra 2019 til 2020.

Kontakt os

Lad os identificere, hvad vi kan transformere, bygge og innovere sammen.