Et dashbord for bæredygtighed

Halvdelen af ​​pengene på verdens børser er pensionspenge. Har du overvejet, at de pensionspenge din virksomhed sparer til dig, kan have indflydelse på, hvordan verden kommer til at se ud i fremtiden? Storebrand har udviklet et dashboard, der skal vise, hvor holdbar pensionsopsparingen er for deres erhvervskunder. Itera fik lov til at være med på holdet.

ITERA-TEAMET

2 x Fullstack udviklere

1 x Frontend udvikler

Om Storebrand

Storebrand er en førende aktør på det nordiske marked for langsigtet opsparing og forsikring. Bæredygtighed er centralt for virksomheden, som er placeret helt i top i Global 100 og Dow Jones Sustainability Index ratings.

Indekset fra Dow Jones er kendt for at være den mest anerkendte rangering af virksomheders præstationer inden for miljø og social ansvarlighed.

Løsningen

  • Storebrands dashboard for bæredygtighed er et værktøj, der visualiserer hvordan erhvervskundernes pensionsopsparing scorer på bæredygtighed
  • Værktøjet er baseret på data fra Storebrands dataleverandører og interne analyser
  • Bæredygtighedsdashboardet er tilgængeligt for virksomheder med bidragsbaseret pension i Storebrand og med mindst fem ansatte
Storebrand_logo

Som forvalter af over en million af nordmænds pensionspenge er Storebrand markedsleder inden for pensioner. Selskabet mener, at denne stilling forpligter og medfører et ansvar for at sikre, at midlerne forvaltes i den mest bæredygtige retning som muligt.

- Flere og flere virksomheder vil gerne vide mere om de bæredygtighedshensyn, vi tager i vores investeringer som pensionsudbyder, siger Karin Greve-Isdahl, administrerende direktør for kommunikation, bæredygtighed og erhvervspolitik i Storebrand. Vi oplever også, at mange ønsker at bruge bæredygtighedsindsigten i deres egen års- og klimarapportering. Det er grunden til, at vi nu gør bæredygtighedsindsigt tilgængelig på vores virksomhedsportal, siger hun.

Karin - Foto Storebrand

- Flere og flere virksomheder vil gerne vide mere om de bæredygtighedshensyn, vi tager i vores investeringer som pensionsudbyder.

Karin Greve-Isdahl

Administrerende direktør for kommunikation, bæredygtighed og erhvervspolitik i Storebrand

Forpligtet til at gøre bæredygtighedsindsigt tilgængelig

Storebrand har et godt datagrundlag relateret til investeringer og bæredygtighed. For at give kunderne indsigt i disse data på en enkel og effektiv måde, blev Itera bragt på spil til at udvikle en løsning, der visualiserer pensionsopsparingens score på forskellige bæredygtighedsdimensioner. Formålet med projektet var at give kunderne bedre indsigt i, hvordan pensionspengene investeres, og skabe opmærksomhed og engagement omkring bæredygtige valg.

- Det er vores kunder, der har efterspurgt dette. Gennem flere indsigtsrunder blev det også tydeligt, hvilken slags information der var vigtigst for dem, siger Greve-Isdahl.

Bærekraftsdashbord

Skræddersyet til hver enkelt virksomhed

Dashboardet er tilpasset hver enkelt erhvervskunde og giver et overblik over flere relevante faktorer:

  • CO2-aftrykket viser, hvor stor en del af virksomhedens pensionsopsparing, der er eksponeret for CO2-intensive virksomheder.

  • Hvor stor en del af kapitalen er investeret i såkaldte løsningsvirksomheder – virksomheder, der bidrager til at løse de store udfordringer, som verden står over for, for eksempel inden for vedvarende energi, urbanisering, cirkulær økonomi og infrastruktur.

  • Den opsparingsandel, der placeres i fossile virksomheder, som omfatter virksomheder, hvor mere end fem procent af indtægterne kommer fra fossil energi.

  • Bæredygtighedsscore - en score, som Storebrand selv har udviklet, som er baseret på analyser af risici og muligheder relateret til bæredygtighed, og som viser den overordnede placering af de virksomheder, som pensionspengene er placeret i.
Samlet set hjælper løsningen kunderne med at træffe bæredygtige valg. Du kan nemt følge udviklingen af ​​pensionsinvesteringer over tid, og dele indsigt både internt og eksternt, som du ønsker det.

Tæt samarbejde efter agile principper

Løsningen er udviklet i tæt samarbejde mellem Itera og Storebrand, og fulgte agile udviklingsprincipper gennem hele projektet. Storebrand havde forud for opgaven udarbejdet design og skitser, mens Itera stod for udviklingen af ​​løsningerne til både backend og frontend. Itera designede også en REST API, der henter Storebrands fonds- og bæredygtighedsdata til løsningen, og bidrog til arbejdet med at videreudvikle portalens datapumpe. Dataindsamling til sådanne løsninger kræver meget kapacitet.

Samarbejdet fungerede rigtig godt, ikke mindst takket være Storebrands tekniske ekspertise og brede deltagelse, hvor gruppeområder som bæredygtighed, forvaltning af aktiver, marked, digitale og virksomhedsmarkeder alle var involveret i projektet.

Greve-Isdahl mener, at nøglen til det succesfulde samarbejde ligger i engagementet i Storebrands bæredygtighedsprofil, men peger også på et godt samarbejde med Iteras kompetente fagmiljø og udviklere.

Bæredygtighedsdashboardet er nu tilgængeligt for virksomheder med bidragsbaseret pension i Storebrand. Greve-Isdahl fortæller, at nogle erhvervskunder allerede er begyndt at bruge tallene til deres egen årsrapport i forbindelse med virksomhedens pensionsopsparing.

Ved at stille bæredygtighedsdashboardet til rådighed er Storebrand førende som guide indenfor bæredygtige investeringer, der giver kunderne let tilgængelig og åben indsigt i, hvordan deres pensionspenge investeres.

- De tilbagemeldinger, vi har fået på dashboardet, har været meget positive. De kunder, vi har talt med, finder det meget nyttigt, at bæredygtighedsindsigten er så let tilgængelig, slutter Greve-Isdahl.

- De tilbagemeldinger vi har fået på dashboardet, har været meget positive. De kunder vi har talt med, finder det meget nyttigt, at bæredygtighedsindsigten er så let tilgængelig.

Karin Greve-Isdahl

Administrerende direktør for kommunikation, bæredygtighed og erhvervspolitik i Storebrand