Deleøkonomi for dine ting

ADD + SPACE arbejder på at ændre den måde, vi opbevarer vores aktiver på - ved hjælp af teknologi. Til det har de fået hjælp fra Itera til at udvikle en demo-app.

ITERA-TEAMET

4x Udviklere

2x UX designere

1x Projektleder

Hvis vi skal lykkes med omstillingen til en mere bæredygtig fremtid, er cirkulær økonomi og arealeffektiv boligudvikling to nøgleområder. Et tiltag, som allerede er gennemført i de fleste byer og større kommuner, handler om god udnyttelse af beboede arealer og eksisterende bygninger – fortætning, enkelt og ligetil.

Udviklingen sker dog ikke uden konsekvenser.

I forbindelse med øget centralisering skaber fortætning et behov for at finde nye løsninger til opbevaring og lagerplads.

Globalt vil vi passere 6,2 milliarder mennesker, der bor i byer i 2050. Her har den norske start-up virksomhed ADD + SPACE taget udfordringen op, og udvikler en service, der fundamentalt vil ændre perspektivet for, hvordan vi opbevarer vores ting i fremtiden.

I sommeren 2021 hjalp Itera og nogle af landets dygtigste studerende virksomheden med at udvikle en demo-app.

ADD+SPACE ADS 2021

Hjælper private med at tage del i den cirkulære økonomi

ADD + SPACE følger i fodsporene på virksomheder som AirBnB og Nabobil. Med en intuitiv applikation og en simpel abonnementsløsning kan enhver få adgang til gratis lagerplads i andres hjem, opbevaringsrum og garage. Samtidig giver det boligejerne mulighed for at tjene penge på plads, der ellers står tomt.

ADD + SPACE tager ansvaret for forsendelse og adgang via tredjeparter. Løsningen er enkel, problemfri og uden besvær for nogen af ​​parterne.

Det der også får ADD + SPACE til at skille sig ud, er deres u-norske tilgang, hvor du investerer globalt fra dag ét, med USA som hovedmarked. Det gav en ekstra dimension til samarbejdet, både for Itera og de sommerstuderende.

Udviklede en demo-app på otte uger

Da ADD + SPACE skulle udvikle en demo-app, blev et otte ugers projekt igangsat i løbet af sommeren 2021. I projektet deltog Iteras sommerelever, som fik mulighed for at bidrage med udvikling af applikationen, konceptet og indsigtsarbejde som kunden kunne bruge i den videre proces. 

Med en kort tidshorisont handlede det om at lave fejl hurtigt, lave fejl ofte og lære med lynets hast. Projektet blev således sat op på en agil måde med korte iterationer og tæt dialog med kunden undervejs.

ADD+SPACE ADS tall2
ADD+SPACE ADS tall3

At udvikle en løsning på slutbrugerens præmisser

For at udvikle de bedste løsninger tog vi udgangspunkt i brugeren og brugerrejsen. Ved opstart blev der gennemført en undersøgelse af eksisterende løsninger på markedet for at identificere muligheder og udfordringer for ADD + SPACE. Indsigten fra analysen blev derefter brugt til at bestemme succesfaktorer såsom brugervenlighed og sikkerhed.

Efterfølgende blev der udviklet semifiktive repræsentationer af brugeren, en persona som UX-designerne brugte til at etablere en tone of voice, sikre et godt flow i applikationen og imødekomme slutbrugerens reelle behov. 
 

Teknologi, som skaber en konkurrencefordel

Sideløbende med indsigtsarbejdet blev der testet forskellige teknologier, der kunne gøre applikationen nem og sjov at bruge. Udviklerne på elevteamet testede blandt andet Cloud Vision API, AR og Lidar for at kortlægge hvilke muligheder der findes, og hvordan teknologierne kan bidrage til at skabe merværdi for både ADD + SPACE og slutbrugerne.

Fokusområdet endte til sidst med en teknologi, der skaber unikke brugeroplevelser for udlejer og lejer. Lige så vigtigt er det, at teknologien også i fremtiden vil give applikationen en konkurrencefordel, i takt med at teknologien bliver mere integreret i vores hverdag og nye anvendelsesområder opstår.

Agil metode og interaktion skabte merværdi for kunden

Elevteamet gennemførte gennem hele projektet ugentlige planlægningsmøder med ADD + SPACE for at sikre et godt samarbejde. Udviklingen af ​​demoen foregik i sprints med daglige stand-ups til fælles problemløsning og ugentlige tilbageblik for at identificere områder, der kunne forbedres.

Det tætte samarbejde mellem teammedlemmerne og kunden skabte en god proces, hvor målene blev nået og kunden fik merværdi i form af ny indsigt, kvalificerede ideer og levering af høj kvalitet.

– Samarbejdet med Itera var overbevisende fra dag ét. Iteras faglige tyngde og kompetence i kombination med sommerelevernes blanke ark og en "ud af boksen"-tankegang viste sig at være meget vellykket.

Einar Schwaiger

Grundlægger, ADD+SPACE

Værdifulde sommerprojekter i Itera

Hver sommer ansætter Itera nogen af landets mest talentfulde studenter til at bidrage til konkrete kundeprojekter. Leverancen til ADD + SPACE er et typisk projekt, hvor eleverne kommer til at tackle nye udfordringer, får relevant erhvervserfaring fra et stærkt fagligt miljø og får ny viden. Sommerprojekterne giver også kunderne en unik mulighed for at løse konkrete problemer, samtidig med at de kan skabe nye, digitale services med lav risiko og til en behagelig pris.

– Det var meget sjovt at se, hvad et tværfagligt elevteam med en nystartet kunde kunne opnå. Vi var meget spændte, da vi startede, da vi fik en ret åben problemstilling. Det var en sommer, hvor vi lærte af hinanden og udviklede os hver uge. Jeg var meget glad for resultatet, da sommeren var ovre.

Charlotte Söderström

Udvikler, Itera

Charlotte Söderström

Kontakt os

Lad os identificere, hvad vi kan transformere, bygge og innovere sammen.