Digital forretningsutvikling

Sett din digitale kurs

Vi hjelper din virksomhet til å optimalisere den digitale forretningsutviklingen og til å tilpasse virksomheten til en bærekraftig fremtid.

Å nå forretningsmål ved hjelp av teknologi og data 

Den raske adopsjonen av skybasert teknologi har åpnet for en dramatisk vekst i forretningsmuligheter i alle sektorer. Virksomheter på tvers av bransjer utforsker muligheter, eksperimenterer med idéer og utvikler nye og innovative tjenester og produkter gjennom å samle og kontekstualisere forretningsdata for å optimalisere driften og resultatene.

Teknologi alene fører ikke til digital transformasjon. Våre rådgivere innen digitalisering, teknologi og forretningsutvikling gir deg oversikt over det større bildet, en forståelse av hvordan og på hvilke områder teknologi og data kan gjøre en reell forskjell for virksomheten gjennom å transformere muligheter til bærekraftig og skalerbar forretningsverdi.

Digital Business 2

72%

av høyt presterende organisasjoner har et tydelig fokus på bruk av data i sin forretningsstrategi

8/10

digitale initiativ lykkes ikke i å skape bærekraftig, skalerbar forretningsverdi

500+

oppdrag gjennomført der vi har bistått kundene våre med å definere retning for deres digitaliseringsarbeid, gjennomføre konkrete prosjekter og oppnå dokumentert forretningsverdi

Vi hjelper deg med

Vi stiller med solid innsikt i dagens og morgendagens teknologiutvikling kombinert med ekspertise innen digital kommunikasjon og brukeradferd.

Vår tilnærming

Den gjennomgående digitaliseringen i alle industrier foregår i en enorm hastighet. Etter hvert som virksomheter blir datadrevet, stiller de nye og store krav til ny teknologi og forretnings- og leveransemodeller for å tilpasse seg nye måter å jobbe på og for å ta ledende posisjoner i det nye forretningslandskapet. 

I Itera kaller vi vår tilnærming «platform first», der vi støtter den datadrevne virksomheten ved å ta utgangspunkt i de mest avanserte skybaserte teknologiene – kunstig intelligens, maskinlæring og digitale tvillinger – for å skape innovative løsninger på kundenes utfordringer. Vi utvikler løsningene i tverrfaglige team bestående av eksperter innen teknologi, forretningsstrategi og brukeropplevelse. 

Workshop

Vår ekspertise

Digital forretningsutvikling

Vi hjelper din virksomhet til å optimalisere den digitale forretningsutviklingen og til å tilpasse virksomheten til en bærekraftig fremtid.

Design

Med design som ett av våre mest sentrale ekspertiseområder er vi unikt posisjonert for å analysere, forstå og dekke brukerbehov.

Data, kunstig intelligens og analyse

Vi hjelper virksomheter til å ta bedre beslutninger raskere, og gjøre dem klare for en datadrevet fremtid.

Systemutvikling og arkitektur

Teknologiens evne til å transformere er en drivkraft for oss. Derfor har vi et bredt spekter av ekspertise innen ulike teknologier, programmeringsspråk og rammeverk.

Skyplattformer og -tjenester

Vi hjelper virksomheter med å migrere til en skybasert IT-infrastruktur som legger til rette for å optimalisere prosesser, modernisere organisasjonen og utvikle innovative og fremtidsrettede tjenester.

Test og kvalitetssikring

Vi bidrar til økt effektivitet i software-utviklingen og hjelper din virksomhet til å oppnå deres definerte forretningsmål.